internetový armádní magazín

Armata, Kurganěc a Bumerang s poodhalenou rouškou

11.05.2015 10:00

Ruská armáda 9. května 2015 na velké vojenské přehlídce konané při příležitostí 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce předvedla několik již nějakou dobu proklamovaných a očekávaných novinek (nebo skoro novinek) z oblasti pozemní obrněné techniky. Největší pozornost byla věnována obrněným vozidlům na nových podvozkových platformách Armata, Kurganěc a Bumerang, a to především díky samotné ruské armádě a ruskému vojensko-průmyslovému komplexu. Ti totiž v poslední době přímo s uměleckou grácií napínali zvědavost veřejnosti zveřejňováním malých útržků informací, často i velmi spekulativního charakteru a nechávali s potutelností volný průchod publikování různých amatérských analýz a propracovaných obrázků "zaručeně přesných" podob nové techniky. Vzhledem k faktu, že hrubá podoba bojové věže nazývané Epocha, která je určená pro bojová vozidla pěchoty byla známá, postihlo toto především tank na platformě Armata. V jeho případě bylo možné snad úplně všechno, protože existovalo pouze několik málo fotografií jednoho modelu možné podoby a pár počítačově vytvořených obrázků na základě několika známých faktů. A jaká byla tato fakta?

Ruská tanková škola je spolu s tou německou nejvytříbenější a nejstálejší na světě, a ten co tankům rozumí to musí uznat. I když exitovaly názory, že té ruské již dochází dech a bude nucena změnit svůj dlouhá desetiletí držený směr, realita je jiná. Vynuceným nárůstem rozměrů korby nedošlo k nějakému porušení základního konceptu vytvořeného na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, a experimenty v podobě prodloužených věží, různých "batohů" a tanku Black Eagle vše ovlivnily trochu jinak než se mohlo očekávat. Rusové se jako základ nového směřování rozhodli přemístit osádku mimo dosah munice do kapsle v přední části korby, zmenšit celkový profil tzv. "tvrdé věže" s kanónem a příkrýt strop nad typickým ruským tankovým kasematem (zásobníkem s kanónovou municí) pancířem, který si svojí silou nezadá s několikanásobkem síly stropů věží současných tanků.

                                                                       XXXXX

                                                             tank T-14 Armata

                                                             (foto: MO RF / FU)

                                                                      XXXXXXX

                                      představa o možné podobě tzv. "tvrdé věže" tanku T-14 

                                                           (foto: Russiandefence / FU)

 

Vše ostatní více, či méně potřebné se rozhodli umístit do lehce pancéřovaných "kontejnerů" po stranách a na zádi "tvrdé věže" a ochranu tanku jako celku z velké části svěřit speciálním pasivním i aktivním systémům. Výsledek je při porovnání se současnými tanky poněkud zvláštní a jeho pochopení a přijetí bude asi vyžadovat změnu myšlení.

 

1. Výzbroj

Tankt T-14 na těžké pásové platformě Armata s motorem vzadu je vyzbrojen 125mm kanónem 2A82-1M s hladkým vývrtem hlavně, který vývojově navazuje na kanóny použité již na tancích T-64, T-72, T-80 a T-90. Nepřínáší nic zásadně převratného, ale nové technologie použité při výrobě hlavně umožnily zvýšení celkového výkonu zbraně nad parametry dosahované poslední verzí německého kanónu tanku Leopard 2. Očekávána je pochopitelně nová munice jak víceúčelového, tak i protitankového typu, včetně protitankových řízených střel s laserovým naváděním odpalovaných hlavní kanónu (dosah podle různých zdrojů 5 až 8 km). Kanón nemá plynový ejektor a jeho hlaveň je v současnosti obalena velmi tenkým termickým pláštěm omezujícím nechtěné ohýbání a tepelné vyzařování. Prohnutí hlavně je proměřováno instalovaným systémem, jehož součásti můžeme pozorovat na konci hlavně a nad maskou kanónu (kořenem hlavně). Parametry prohnutí jsou automaticky předávány systému řízení palby.

T-14 pravděpodobně zatím postrádá s kanónem spřaženou zbraň. Velmi důvěryhodné ruské vojenské zdroje však hovoří o doplňkových zbraních v podobě kulometu ráže 12,7 mm (asi Kord) umístěného v pravé polovině věže a granátometu kalibru 57 mm. Na téma granátometu zaměnitelného za rychlopalný kanón ráže 30 mm umístěného v levé polovině věže bylo publikováno hned několik nákresů, ale tato zbraň na tanku instalována rozhodně není a současná podoba věže instalaci něčeho takového ani neumožňuje. Je pravděpodobné, že "mlžící řeči" o 57mm granátometu jsou vázány na systém, o kterém bude něco málo napsáno později. Možné budoucí umístění spřaženého kulometu může naznačovat úzká štěrbina na pravé straně čela věže, ale jedná se pouze o odhad a v současné době tato štěrbina může plnit jiný úkol.

Na horní straně věže tanku T-14 je možno u panoramatického optického pozorovacího a zaměřovacího přístroje velitele najít velitelský kulomet ráže 7,62 mm (asi PKTM) s poněkud podivně tvarovanou zásobníkovou skříní. Jak velitelská zbraňová stanice pracuje, jaké jsou její možnosti či palebný průměr instalovaného kulometu je zatím tajemstvím.

Sourozenecké bojové vozidlo pěchoty T-15 na těžké pásové platformě Armata s motorem vpředu nese nad svou zadní částí již v textu zmiňovanou bezosádkovou bojovou věž Epocha. Ta je vybavena 30mm rychlopalným kanónem 2A42 s celkovou zásobou 500 nábojů dvou různých typů (v tomto směru se také očekávají novinky) a spřaženým 7,62mm kulometem PKTM. Na věži jsou též čtyři odpalovací zařízení protitankových řízených střel rodiny Kornet. 

Stejná bojová věž je umístěna i na bojovém vozidle pěchoty Kurganěc-25 a na vozidle VPK-7829 plnícího úlohu kolového BMP na plarformě Bumerang.

Vozidla Kurganěc-25 a VPK-7829 Bumerang ve verzích obrněného transportéru jsou vybavena novou lehkou bojovou věží s kulometem kalibru 12,7 mm (NSVT nebo Kord).

 

2. Senzory a obranný systém

Vozidla T-14 a T-15 na platformě Armata  a bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 jsou vybaveny velmi širokou škálou senzorů a vícerežimovým či vícepásmovým obranným systémem - hard kill / soft kill.

Základní povědomí osádky a výsadku o dění kolem vozidla zajišťuje soustava kamer, která nahrazuje u starších generací vozidel široce používané hranolové periskopy. Kamery jsou umístěny v blocích nebo samostatně ve speciálních pouzdrech či pod pancéřovými kryty na korbě nebo na věži.

Tanky T-14 a bojová vozidla pěchoty T-15 jsou vybavena aktivním radarovým systémem se čtveřicí malých plochých antén typu AESA. U tanku T-14 se tyto antény nacházejí na věži,  u BMP  T-15 jsou umístěny na korbě. Obzor radiolokátoru je celokruhový a pokrývá i prostor nad vozidlem.

                                                             XXXXXXXXXXXX

Levá strana věže tanku T-14 - černá ploška nahoře je anténa radaru a pod ní se nachází zapuštěná

skříň s aktivním senzorem systému Afganit, dole je pak pět mohutných odpalovacích trubit patřících

tomuto obrannému systému. Klapkou uzavřený otvor do věže pravděpodobně slouží k podávání

kanónové munice.

                                                      (foto: Said Aminov / FU)

 

S radiolokátorem na T-14 a T-15 spolupracují dva průzkumné a řídící senzory hard-kill obranného systému Afganit. Ty jsou umístěny ve dvou skříňkách u T-14 "zapuštěných" ve  věži a u T-15 umístěných na bocích korby před prostorem osádky. Každý senzor podle našeho odhadu pokrývá prostor v rozsahu asi 80o (nebo i o něco více) a tyto prostory se před před věží, respektive vozidlem částečně překrývají. Senzory řídí činnost dvou pětic mohutných odpalovacích trubic víceprvkových náloží rozmístěných u T-14 na spodní části věže a u T-15 na bocích korby.

                                                             XXXXXXXXXX

Střecha věže  tanku T-14 - rozeznat je možno panoramatický přístroj velitele s kulometem, dvě

částečně otočné a dvě pevné vertikální granátové baterie a dvě přední antény radiolokátoru. Vedle

antény radaru na obrázku vpravo je umístěn meteorologický stožár a vedle druhé pak anténa aktivního

protiminového systému.

                                                  (foto: Andrej Krjučenko / FU)                        

 

Systém hard-kill je u T-14 a T-15 doplněn soft-kill systémem tvořeným dvěma částečně otočnými vrhači granátů kalibru asi 57 mm (zde je ten zmiňovaný 57mm granátomet), každý s dvanácti granáty schopnými po odpálení rušit činnost naváděcích soustav některých typů protitankových zbraní. Tyto vrhače jsou u T-14 opět umístěny na věži a u T-15 na bocích korby. Dalších 24 stejných granátů rozdělených do dvou pevných vertikálně situovaných baterií je zapuštěno do stropu věže tanku nebo umístěno po stranách výstupní rampy výsadku vozidla BMP T-15.

Pravá strana BMP T-15 - patrná je částečně otočná baterie dvanácti granátů obranného soft-kill

systému, pět trubic obranného hard-kill systému Afganit a skříň s jeho aktivním senzorem. Po levé

ruce velitele vozidla je umístěna dopředná anténa radiolokátoru.

                                                   (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 není vybaveno aktivním radiolokátorem jako mají těžké obrněnce T-14 a T-15, disponuje však celkem pěti průzkumnými a řídícími senzory hard-kill systému Afganit. Dva senzory se nacházejí na pravém boku vozidla a tři na levém boku a jsou natočeny tak, že spolu pokrývají celý obvod. Tato pětice senzorů řídí celkem dvacet odpalovacích trubit - čtyři na přídi, čtyři na zádi nad prostorem výsadku a dvě šestice na bocích.

  Pravá strana vozidla BMP Kurganěc-25 s šesticí bočních odpalovacích trubic systému Afganit na korbě

  a dvojitými vrhači menších náloží na přední straně věže Epocha.

                                                         (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)                                               

 

Další část obranného systému BMP Kurganěc-25 je tvořena šesti dvojitými odpalovacími zařízeními menších náloží umístěnými na věži Epocha.

Vrhače obdobných náloží, ale v sestavě 4x2 + 4x1 jsou namontovány i na lehkých kulometných věžích obrněných transportérů Kurganěc-25 a Bumerang.

Militarybox, CC BY-SA

 

 

Diskusní téma: Armata, Kurganěc a Bumerang s poodhalenou rouškou

Datum: 13.05.2015

Vložil: Jirka4form

Titulek: Armata

Je opravdu zajímavé, že se pořád přesně neví taková banální základní věc, jak osádka uvnitř tanku sedí.

Datum: 12.05.2015

Vložil: sd

Titulek: Leo3

Taky jsem to tak myslel. Ale Leo3 bude asi větší bomba

Datum: 11.05.2015

Vložil: Míša

Titulek: gen???

U nové generace jsem tak trochu očekával integraci PVO raket(př.Igla), při dnešních cenách bojové techniky a levné elektroniky by vyšlo laciněji, než podpůrný PVOsyst. pancíř a efektivní by bylo, že by se byl schopen bránit každej kus, dnes stačí vyřadit ze hry podpůrný prostředky Pvo a tanky jsou v háji.

Datum: 11.05.2015

Vložil: kozlus

Titulek: Re: gen???

Porovnej si TTD te Igly a toho Pancire. Pak me rekni, jak to dostanes na tank.
Jasne, T-14 by se dala oveset jako z trznice, ale ten tank musi spolehlive plnit svoji hlavni funkci a nesmi stat sileny penize.

Datum: 11.05.2015

Vložil: Garret

Titulek: Re: gen???

Integrace PVO by rozhodně nebyla jednoduchá věc. Kdyby na to namontovali jen nějakou variantu z ramene odpalovaného systému jako je Igla/Verba, tak tyto systémy nemají ani zdaleka dosah, který by dostačoval na ochranu tanku. Aby to mělo smysl, museli by na něj dát výkoný radar a střely třeba 57E6 z Pantsiru. V konečném důsledku i kdyby to realizovali, bylo by to drahé, velké, zranitelné a zcela zbytečné. Proč dávat PVO na samotný tank, když vyjde lépe mít specializovaný komplet za ním, mimo přímé ohrožení pozemním bojem?

Datum: 12.05.2015

Vložil: Míša

Titulek: Re: Re: gen???

Na poslední otázku jsem již odpovídal v mým příspěvku, když se vyřadí Pvo systémy, tak tanky jsou jak krysy v sudu. Vystavené na milost, sami víme(díky Americe-nikoliv bohu), že nato má velikou vzdušnou přesilu a tak Rusáci mají nutnou potřebu se chránit před nálety čímkoliv.

Datum: 13.05.2015

Vložil: David

Titulek: Re: Re: Re: gen???

Tak to je ale problém všech armád, ne jen té ruské. A mimochodem- ruská PVO patří k těm nejsilnějším na světě

Datum: 12.05.2015

Vložil: David

Titulek: Re: gen???

Pokud vím, něco takového mají jen severokorejské tanky Chon-ma -ho a Pook-pong-ho. Ale osobně pochybuji o efektivitě tohoto řešení, když PLŘS jsou odpalovány bez nějakého zaměřovacího systému.
Asi by nebyl problém nějaký takový systém zabudovat i do moderního tanku, ale byl by patrně rozměrný, těžký a celou konstrukci by jen zkomplikoval

Datum: 19.05.2015

Vložil: pks

Titulek: Re: integrované PVO

T-14 má radar, má kanón, má kulomet a je schopno střílet rakety kanonem.
Pokud radar najde letecký cíl, tak není zásadní problém na něj začít automaticky střílet - řízenou raketou z hlavně, kanonem s explozivní časovanou municí případně s kulometem. Nebude to tak super efektivní, jako specializovaná PVO, ale ta se musí držet trochu vzadu, protože je velmi zranitelná - a tanky tak mohou být napadnutelné z míst, která PVO nepokryje.

Rusko má sice skvělou PVO, ale každý raketový PVO systém lze zahltit - tj. pokud je schopen obrany před 20 střelami, tak z 40 jich 20 projde. Hlavňové PVO prostředky také potřebují čas na přebití a zchlazení mezi jednotlivými útoky

Datum: 11.05.2015

Vložil: Petr H.

Titulek: Armata

Armata ve mně vzbuzuje trochu rozpaky, ale Kurganěc 25 se líbí hodně. Kdyby byl ve věži silnější kanon, tak to nemá chybu. Jsem moc zvědavý na celkové technické řešení.

Datum: 11.05.2015

Vložil: cecil

Titulek: Armata

na jinych stránkách jsem četl, že boční otvor do věže slouží k vyhazování prázdných nábojnic, nemůže to tak být??

Datum: 11.05.2015

Vložil: Militarybox

Titulek: Re: Armata

Teoreticky by to tak být mohlo, ale dosud všechny ruské tanky s nabíjecím automatem vyhazovaly nespálené části nábojnic směrem vzad, a my si myslíme, že to bude platit i u Armaty. Boční otvor je pro účel vyhazování nábojnic zbytečně velký a navíc se nachází přesně na úrovni stropního servisního příklopu pod kterým musí být nějaký volný prostor v kterém může stát člen osádky, což tedy nahrává teorii pohodlného a rychlého nákládání munice.

Datum: 11.05.2015

Vložil: David

Titulek: T-14

K těm celkovým počtům - ty se neustále mění, každou chvíli lze natrefit na jiný údaj. Ale je třeba si uvědomit, že Rusko plánuje omezení početních stavů ( a vyrobit cca 2000 ks pro ně nemusí být až takový problém. Spíš předpokládám, že ona výroba se poněkud protáhne, resp. že nebude až tak rychlá. Ale i tak má Rusko jasný náskok.
Navíc - Rusko bude mít k dispozici v záloze T-90, T-72 B3, které jsou stále na velice slušné technické úrovni

Datum: 11.05.2015

Vložil: Míša

Titulek: Obrana

Jsem zvědav, kdy naše armáda(poslanecká sněmovna) otevře oči a začne zvyšovat vojenský rozpočet. Nebo zase čekáme nějaký osvoboditelé, tak potom náš chladný postoj chápu.

Datum: 11.05.2015

Vložil: sd

Titulek: Re: Obrana

Haha ...Modern soviet march in future.

Datum: 11.05.2015

Vložil: jsk

Titulek: Domnívám se, že stejně jako T-50

bude i t-14 jen Potěmkinovou vesnicí. Kolik se popsalo papíru o stealth T-50 a najednou výroba skončí po 12 kusech....

Datum: 11.05.2015

Vložil: tomas

Titulek: Re: Domnívám se, že stejně jako T-50

na tom jsi byl kde ... ? :D

Datum: 11.05.2015

Vložil: sd

Titulek: Konec výroby T50

Čau jsk. zatím jde jen o před sériové stroje, které čeká ještě dlouhá cesta do zavedení do plného operačního provozu.

Ale teď mě zajímá vaše tvrzení o ukončení výroby T-50.More info. Mr. Jak.

Datum: 13.05.2015

Vložil: Matum

Titulek: Re: Re: Konec výroby T50

Nepříliš rozumná kopa propagandy zas z jiného světového směru, že. Domnívám se, že současná technika v RA nemůže sloužit donekonečna, zastarává a dochází jí technická i morální životnost. Tedy je logické že musí být něčím nahrazená, a přeci nebudou zavádět do výzbroje něco horší než má protivník či co mají ve skladech. To přeci nemá budoucnost, to nikdo rozumný neudělá, žádní pokrok a investice vejdou v niveč. Vlastní obyvatelstvo ujišťují, že dělají vše proto, aby se neopakoval rok 1941 (viz. ta přehlídka) a že nedovolí aby se jejich vlast a nerostné bohatství nechalo vykrást. Že ano, viz. Napoleon, Hitler. Putin se snaží vyhnou závodům ve zbrojení jako za dob SSSR do kterého je tlačen západem, stejně jako se mu povedlo nezapojit se do bojů na Ukrajině regulérní armádou, o což se celou dobu snažil ti z Pentagonu. Uvědomil si že to by byla jeho prohra, a skočil by někomu na špek, že. A to o účinnosti zbraní v reálných konfliktech je myšleno jistě z legrace...

Datum: 30.05.2015

Vložil: Rego

Titulek: Re: Re: Re: Konec výroby T50

Matum-Ivane fakt jsi mě rozesmál!

Datum: 13.05.2015

Vložil: David

Titulek: Re: Re: Konec výroby T50

Spoléhat se jen na jeden či dva zdroje pochopitelně nejde. Program T-50 byl jen přerušen! Byly postaveny předsériové stroje, ty nyní budou zkoušeny. A pak se teprve - po odstranění nedostatků- rozeběhne sériová výroba. Tedy postup, který je zcela běžný. Samozřejmě, je otázkou, kolik T-50 bude nakonec postaveno. Ale vezměte v potaz počet letounů, které Rusové potřebují nahradit.
A k vojenským výdajům. Sovětský svaz dával na zbrojení 20-25% HDP. Rusko vydává 4% HDP, obdobně jako USA. A stále platí to, že kritická mez je 5%HDP, pak se již začíná projevovat uzbrojení

Datum: 13.05.2015

Vložil: Cateye

Titulek: Re: Re: Konec výroby T50

Tedy jestli považujete diskuzi, nebo blog za důvěryhodný zdroj tak to více vypovídá něco o vaší inteligenci, než o čemkoliv jiném... :)

Datum: 11.05.2015

Vložil: Alex

Titulek: Re: Domnívám se, že stejně jako T-50

Podle komentářů pana jsk se zdá, že Rusové musí být absolutně neschopní imbecilové, kteří absolutně nic neumí, nikdy nic funčního ponepostaví a nikdy nebudou mít na nic peníze. Já se opravdu divím, že již na to sami nedošli, a že všechno zbytečné snažení nezabalili. Američani už dávno tak mohli vtrhnout na Sibiř drancovat suroviny, poslat místní do rezervací a byl by božský klid.

Datum: 11.05.2015

Vložil: Xawier

Titulek: Re: Re: Domnívám se, že stejně jako T-50

jsk je jen obyčejný troll a je tím všeobecně známý:) Nemá smysl na něj reagovat...

Datum: 11.05.2015

Vložil: Pepe

Titulek: Armata

Bravo MB! Nejlépe vypadající info široko daleko. Nepřítomnost spřaženého kulometu na Armatě považuji přímo za úchylné. Snad se to ještě nějak vyvine.

Datum: 11.05.2015

Vložil: David

Titulek: Re: Armata

I zde se píše o možnosti použití 12,7 mm kulometu. A je třeba si uvědomit, že tohle jsou předsériové stroje, výsledek může být v mnohém jiný

Datum: 11.05.2015

Vložil: sd

Titulek: hard

Tak to je hard technika. Teď ještě finance na zavedení dostatečných počtů. Ale Rusové nejsou moc pozadu. Britský Scout program si dává také na čas i Leopard 3. Vzhledem k ekonomickému provozu této techniky hádám, že počty budou v dostatečné míře naplněny.

Datum: 11.05.2015

Vložil: kozlus

Titulek: Re: hard

Jak si dava na cas Leo 3? Vzdyt teprve loni se nemci rozhodli, ze vubec nad necim zacnou premejslet...

Datum: 11.05.2015

Vložil: Xawier

Titulek: Re: Re: hard

Tak nějak... Na druhou stranu do loňska neměli němci důvod něco nového vymýšlet...

Záznamy: 1 - 29 ze 29

Vyhledávání