internetový armádní magazín

Diskusní téma: Představuje Severní Korea a její armáda reálné nebezpečí?

Datum: 24.06.2016

Vložil: vombat

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1984 nebo 2016

Ano toto je důležitá otázka! Proto ji s dovolením trochu rozvedu. Je to existenční jistota obecně. Specificky:

1.Ekonomická jistota. Jistota jistého zaměstnání a příjmu (Jistě uznáte že nezaměstnanost je problém. Pro někoho větší pro voliče ksčm jeden ze zásadních tento problém moderní společnost bude muset vyřešit but organizačně nebo nahromaděním bohatství a „dotováním“) švýcarsko nedávno hlasovalo o peněžních dávkách pro všechny bez rozdílu! Pěkné peníze. No a většina voličů to odmítla! Vypadá to že komunistické utopické rozdělíme hodně bohatství stejně pro všechny rovným dílem se mohlo uskutečnit ve švýcarsku. A otevření informovaní Švýcaři tuto konečnou komunistickou utopii odmítli!!! Je to konečný triumf nad komunismem! Obávám se že nikoli…Toto totiž není koncepční řešení ,ale řešení nahromaděním bohatství. No a kdo je v kapitalistické demokracii dneska bohatý zítra může hlásit bankrot…Dluh česka neustále roste! Dluh USA je historicky největší na světě!! Jak může dopadnout vojensky nejsilnější pluralitní stát si někteří ani nechtějí připouštět! Jaké je organizační řešení ekonomické jistoty práce v demokratických kapitalistických společnostech? No právě že žádné! Jsou but tak bohaté že tento problém řeší dotačně. Ty co tak bohatí nejsou se prostě bohatými stát snaží a vyřešit takto nejenom problém nezaměstnanosti. Komunistické totality mají koncepční řešení které funguje a uspokojí základní životní potřeby pro celí život. (To že spousta lidí by ráda i něco „víc“ a riskuje za to i kulku při snaze přelézt zed a vyhnout se protipěchotním překážkám nebo alespoň zazvoní klíči je věc druhá pro voliče ksčm podřadná …)

2 Bezpečnostní otázka. Jsou to sprostě řečeno plusy policejního státu. Prodej heroinu na náměstí. Podvody šmejdů na důchodcích kteří mají i tak málo. Šikanování učitelů žáky. Obavy projít v noci některými městskými čtvrtěmi. Okrádání normálních lidí při běžných činnostech dovolená net . Takto by se dalo dlouze pokračovat. V komunistickém československu věci které kdyby komunisti vykládali že se dějí na západě tak by si mnohý občan pomyslel bolševické pomluvy…(To že bezpečnostní složky které potláčeli kriminalitu do téměř zárodečné formy zároveň mučili disidenty je věc druhá pro voliče ksčm podřadná) Tady je řešení kapitalistické demokracie znovu bohatství. Bohatí můžou ale nejsou nuceni krást. A také organizační řešení dobré zákony, vymahatelnost práva a dobře fungující policie. Komunistická totalita tento problém skvěle řeší jenže díky tomu že se sama stává mafií která provádí kriminální aktivitu. Omezuje občany ve svobodném pohybu provádí nátlak/vydírání za účelem vynucení jistého chování . Takto by se dalo dlouze pokračovat.

Možnost růstu těchto dvou „okrajových“ faktorů na otázky zásadního celospolečenského významu.

1 Ekonomická jistota. V případě velké ekonomické krize. Tato už kapitalismus v třicátých letech potkala a nyní při rekordním růstu zadlužení hrozí opět! Drtivá většina kapitalistických ekonomů ostatně tvrdí ,že je její možnost propuknutí permanentní! Jestliže nastane. Kapitalistické demokracie nemají organizační řešení problému ekonomické jistoty práce. Tento problém se ale v případě velké krize bude týkat většiny voličů zoufale se snažících najít pro sebe a své rodiny řešení existenční krize. V případě hluboké a dlouhodobé krize mohou ze zoufalství začít pošilhávat po organizačním řešení které funguje komunistickém řešení…Nesouhlasím s tím že komunisté můžou bodovat jen tam kde je ještě neznají! Mohou v specifické situaci bodovat i tam kde dobře ví čeho všeho jsou schopni. Někdy někteří demokraté tvrdí že čím hůře tím pro komunisty lépe. Tito demokraté si neuvědomují že podvědomě dávají za pravdu důležitosti „komunistické ekonomické a bezpečnostní jistotě“!

2 Bezpečnostní jistota.
Současná uprchlická krize je jeden příklad za všechny jak rychle se v otevřené společnosti může změnit bezpečnostní situace i v tak bohaté a silné zemi jakou je třeba Německo. Ještě bych dodal ,že v případě ekonomické krize dojde automaticky zároveň ke krizi bezpečnostní (kriminální). Tyto se potom nesčítají ale spíše násobí! Bezpečnostní krize ovšem může probíhat samostatně i v bohatém státě. Terorismus se například v Evropě zaměřuje spíše právě na bohaté vyspělé státy. Terorismus teoreticky může být v těchto zemích katalyzátorem občanských střetů náboženských či rasových. Tak jako jinde ve světě. Toto je aktuální příklad. V historii můžeme nalézt další. Komunistický policejní stát tvrdě a nekompromisně zasahuje proti byt jen potenciální opoziční nebo samostatné ozbrojené (Stačí pouze zbraní inteligence perem) skupině. Zatímco v západní Evropě za studené války měli teroristé své pole působnosti (K čemuž jim dopomáhali i komunistické instituce). Ve východním bloku nedošlo k jedinému teroristickému činu. Pokud za terorismus nebudeme pokládat zacházení s disidenty. Na což mají mnozí soudruzi odpověd. Měli držet hubu a krok. Ovšem demokraté jim to samé odpovědět nemůžou…

Závěr

To že současná demokratická společnost je konečný nejvyšší vrchol a bude tu na věčné časy a nikdy jinak. To je stejný typ tvrzení jako to z 19století že měsíc bude dobytý letadlem na parní pohon. Vývoj se nezastaví a bude řešit problémy současné mezi které patří nezaměstnanost, bezpečnostní otázka, vznik ekonomické (dluhové) krize. Tyto problémy budou definitivně řešeny pouze organizačně. Demokracie má svobodu přemýšlet zkoušet koncepty řešení diskutovat o nich a následně podnikat reálné kroky. Má na to čas. Jenže ne všechen! Komunistická totalita může v případě hluboké dlouhodobé ekonomicko-bezpečnostní krize nabídnout organizační řešení jež kapitalistická demokracie nemá a jestliže ho nenajde a krize neodezní sama ,ale naopak se bude prohlubovat bude volba komunistického organizačního řešení pro mnohé rodiny a jednotlivce věcí prosté existenciální nutnosti. Jestliže dojde k tak hluboké krizi budou její „vítězové“ komunisté. Tito se neustále nostalgicky ohlížejí zpět a jestliže reformují svůj přístup tak nejspíš pouze v praktickém způsobu uchvácení a hlavně udržení moci! K tomu mají po prohrané studené válce dost podnětů. Ze kterých si jistě vzali ponaučení. Pakliže se tedy jednou dostanou k moci za situace své zásadní převahy. Tak podle všech náznaků nejenom že znovu nastolí totalitu ale budou schopni se daleko lépe udržet u moci. Případný budoucí antikomunistický odpor to bude mít mnohem těžší než ten který již jednou nad komunismem zvítězil! Já rozhodně souhlasím s komunisty že nezaměstnanost a vnitřní bezpečnost jsou důležité otázky které by se měli řešit a které řešili lépe. Dodávám ale, že demokratické organizační řešení těchto problémů umožní konečné vítězství nad komunismem.
Vyhledávání