internetový armádní magazín

Diskusní téma: Rusko se dohodlo s Tureckem na textu smlouvy o dodávkách komplexů S-400

Datum: 05.07.2017

Vložil: vombat

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: to jsou věci

Při napadení Kataru. Když by do bojů zasáhla i Turecká základna na jeho území by nemohl být aktivován článek 5 kolektivní obrany. Článek 5 smlouvy NATO upřesnuje článek 6

ČLÁNEK 6*
Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok na jednu nebo více smluvních stran pokládá ozbrojený útok

na území kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na Alžírské departmenty Francie**, na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka;
na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jiném území v Evropě, kde byla umístěna okupační vojska kterékoli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v platnost, nebo ve Středozemním moři, nebo v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka.
* Po doplnění článkem 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvě o přistoupení Řecka a Turecka.

**Dne 16. ledna 1963 vzala Rada na vědomí, že pokud jde o bývalé alžírské departmenty Francie, stala se příslušná ustanovení této smlouvy od 3. července 1962 nepoužitelnými.

https://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm

Vyhledávání