internetový armádní magazín

Diskusní téma: BVP pro AČR trochu jinak, aneb zkušenosti ze zahraničí

Datum: 20.11.2018

Vložil: Cami

Titulek: Jablka a hrušky

Cením si autorovy snahy o srovnávací pohled na danou problematiku. Nicméně je vhodné při takových srovnáních poměřovat srovnatelné, a to především hlediska geografická, regionální, politická a ekonomická. Bohužel ta vojenská jsou až příliš často upozaděna. Každý jednotlivý stát má svá geografická, regionální, politická i ekonomická specifika v podobě přediva často historicky podmíněných vztahů na bázi multilaterálních či bilaterálních smluv, ale také osobních vazeb či vztahů mezi podnikatelskými subjekty. Do toho přediva intervenují zpravodajské služby cizích zemí s cílem prosazování zájmů a rozšiřování sfér vlivů těchto cizích zemí. Míra a způsob intervence s cílem ovlivňování se opět často liší podle specifik daného státu.
Snahu o srovnávání oceňuji, nicméně je vždy nutné vědět, proč a na základě jakých ukazatelů se srovnávaný stát rozhodl právě tím způsobem. Jako příklad mi v této souvislosti velice konvenovalo zveřejnění srovnávacích kritérií a zdůvodnění výběru vítěze tendru na stíhačky pro Slovensko - bylo to srozumitelně jasné jak facka a nikdo nepíp. Ani BAE.

Vyhledávání