internetový armádní magazín

Bezosádková věž Protector MCT-30 - řešení pro moderní bojová vozidla

12.07.2017 16:25

Od druhé poloviny šedesátých let se můžeme ve vyspělých armádách světa začít střetávat s novou, velmi rychle se rozvíjející kategoríí obrněné techniky. Touto novou kategorií se vedle zaužívaných tanků a obrněných transportérů stávají bojová vozidla pěchoty (BVP). Ta vyrostla na základech obrněných transportérů, ale již podle názvu je zřejmé, že jejich posláním je kromě přepravy pěchoty též její přímá bojová podpora. Bojová vozidla pěchoty oproti obrněným transportérům obvykle disponují lepší pohyblivostí v terénu, lepší pancéřovou ochranou a především větší palebnou silou.

Obrněné transportéry byly a jsou vyzbrojeny kulomety (což se stalo prvkem jejich kategorizace), bojová vozidla pěchoty kanóny. Většinou se jedná o kanóny automatické v kalibrech od 20 do 40 mm, přičemž kanóny spodní poloviny uvedeného rozpětí můžeme najít spíše u bojových vozidel pěchoty starší konstrukce. Současné trendy směřují u bojových vozidel pěchoty k použití kanónů větších kalibrů, takže se velmi brzy budeme moci v této kategorii techniky setkat s kanóny s vnitřním průměrem hlavně 45, 50 nebo 57 mm.

Bojová vozidla pěchoty vždy měla a mají své kanóny lafetovány v otočných věžích, které jsou většinou osádkové jednomístné s pracovištěm střelce, nebo dvoumístné s pracovišti střelce a velitele. Avšak již i dříve, v době vzniku prvních bojových vozidel pěchoty se našly typy, které disponovaly kanónem umístěným mimo vnitřní prostor věže a pracovišti střelce a velitele umístěnými až pod věží v korbě. Toto uspořádání mělo za cíl zmenšit velikost věže, snížit celkovou hmotnost vozidla, omezit průnik spalin vzniklých při střelbě do vnitřního prostoru vozidla a zlepšit ochranu obsluhy. Vyšším stupněm těchto věží, které se dnes začínají ve stále větší míře objevovat jsou věže zcela bezosádkové, které jsou ovládány na dálku a jejichž obsluha může teoreticky sedět kdekoliv v korbě vozidla. Tyto věže ještě více zvyšují bezpečnost, protože umožňují oddělení pohovostní části palebného průměru kanónové munice a munice spřažené zbraně od osob přepravovaných ve vozidle. Ochrana osob ve vozidlech je dnes prostě "trendy", a je jí přikládána maximální důležitost.

                                  bezosádková bojová věž Kongsberg Protector MCT-30

                                                    (foto: Karel Šubrt / CC BY-SA)

 

V roce 2014 přišla se svou verzí bezosádkové bojové věže určené pro bojová vozidla pěchoty i známá norská firma Kongsberg a zařadila ji do své řady dálkově ovládaných zbraňových stanic Protector. Věž nese označení Protector MCT-30 (Medium Caliber Turret) a podle údajů výrobce umožňuje lafetaci automatických kanónů v kalibrech od 25 do 50 mm a instalaci přídavných modulů pro spřaženou kulometnou nebo granátometnou zbraň a protitankové řízené střely. Věž může být instalována na nová i starší pancéřovaná pásová i kolová vozidla s dostatečně velkou nosností.

Firma Kongsberg u své věže Protector MCT-30 v současnosti preferenčně nabízí lafetaci amerického 30mm automatického kanónu Orbital ATK Mk44 Bushmaster II určeného pro náboj 30x173 mm, který je však schopen přestavby do podoby kanónu kalibru 40 mm pro náboj 40 mm Super Forty. Pro 30mm kanón jsou uvnitř věže instalovány dva muniční zásobníky, každý s kapacitou 75 nábojů - AP, HE, TP, PABM (Air Burst). Doplňování zásobníků je poměrně jednoduché, probíhá pod ochranou pancíře a vycvičené osádce zabere méně než 10 minut. Kadence kanónu je 200 ran/min. Kanón ve věži Protector MCT-30 je stabilizovaný ve vertikální i horizontální rovině. Jeho rozsah náměru je od -10o do +45o, přičemž horní parametr lze v případě potřeby upravit na hodnotu +60o. S hlavní kanónovou zbraní je v základu instalován též modul se spřaženým 7,62mm kulomet se zásobou 600 nábojů. Lafeta s kulometem se nachází přímo nad hlavní kanónu a není kryta pancířem.

Věž Protector MCT-30 a její SŘP má jednokanálový uživatelský systém určený pouze pro střelce-operátora obsahující televizní kameru, termovizní kameru a laserový dálkoměr (tyto systémy jsou uloženy v pravé čelní stěně věže), může být však na přání zákazníka vybavena dalším nezávislým pozorovacím-zaměřovacím přístrojem (na střeše věže) pro druhého uživatele (typicky velitele vozidla) a fungovat pak v režimu označovaném "hunter-killer" (lovec-zabiják).   

Protector MCT-30 disponuje pancéřovou ochranou na úrovni 1 dle normy NATO STANAG 4569. Tuto ochranu lze však opět na přání zákazníka zvýšit na požadovanou úroveň pomocí přídavných pancířů. K ochraně věže a celkově vozidla přispívá též nainstalovaných osm (4x2) vrhačů dýmových granátů.

Firma Kongsberg se rozhodně snaží vycházet vstříct přáním klientů, a je připravena zapracovat na doplnění své bezosádkové bojové věže systémem detekce a indikace ozáření laserovým paprskem, nezávislou zbraňovou stanicí pro velitele, nebo i aktivním systémem ochrany.

O věži Kongsberg Protector MCT-30 je známo, že se ni o výrazně zajímají americké ozbrojené síly. Hmatatelným důkazem je nákup těchto věží pro přerod obrněných transportérů Stryker do podoby kolových bojových vozidel pěchoty prováděný pro U.S. Army společností General Dynamics. První upravené Strykery s věžemi Protector MCT-30 byly dodány v říjnu 2016. Američané si však do svých věží nechali namontovat kanóny XM813, které jsou mírně zdokonalenou, stále ještě testovanou, verzí typu Mk44 Bushmaster II.

Pro českého čtenáře může být pojednání o věži Protector MCT-30 zajímavé v souvislosti s výběrem nových bojových vozidel pěchoty pro českou armádu. Věž Protector MCT-30 je totiž součástí základní nabídky vozidla CV90 CZr od společnosti BAE Systems. Zda by mohlo být BVP CV90 CZr s bezosádkovou bojovou věží Protector MCT-30 pro českou armádu vhodné rozhodnou osoby povolané.

 

 

 

                                                                                       Autor článku: ing. Zbyněk Novotný

 

 

Vyhledávání

 

 

 

 

 

 

 

 

B O N U S