internetový armádní magazín

BMD - štít a meč ruských výsadkářů

12.03.2013 10:00

Sovětská, resp. ruská Vzdušná výsadková vojska (VDV) vždy představovala opravdovou elitu ozbrojených sil. K tomu přispívá i špičková výzbroj, jejíž součástí jsou již řadu let i speciální obrněná vozidla řady BMD. Především jejich pohyblivost a palebná síla z nich dělá vysoce účinný nástroj pro útočné operace.

Zkratka BMD znamená "bojevaja mašina děsanta“, tedy bojové vozidlo výsadku. Tento název vznikl jako analogie označení známějšího bojového vozidla pěchoty čili BMP - "bojevaja mašina pěchoty". Na rozdíl od BMP, jež bylo konstruováno coby prostředek pro motostřelce, tedy mechanizovanou pěchotu, představuje BMD konstrukci vytvořenou speciálně pro ruské výsadkáře, známé též jako - „Modré barety“.

          

 

Předchůdci, vznik a vývoj

Úsilí vybavit výsadkáře vozidly a těžšími zbraněmi sahá v Sovětském svazu až do roku 1930, kdy začalo systematické budování výsadkových vojsk. Již v roce 1931 začaly pokusy s přepravou nejrůznější vojenské techniky vzduchem a jejího vzdušného vysazování tak, aby měli vojáci k dispozici prostředky pro zvýšení své pohyblivosti, ochrany a palebné síly. Nejprve se vysazovaly automobily a motocykly, aby se poté přešlo k obrněným vozidlům včetně lehkých tanků, jako byly obojživelné T-37A. Výsledky byly vesměs dobré, ale potíž byla pochopitelně v tom, že výsadkáři jako výslovně útočná složka ozbrojených sil neměli v obranné válce proti Německu mnoho šancí k uplatnění. Elitní výsadkářské divize z větší části "vykrvácely“, když musely bojovat jako klasická pěchota. Po válce začalo nové budování VDV, nyní provázené i snahou vyzbrojit je lehkou obrněnou technikou. Tak vznikla lehká výsadková samohybná děla ASU-57 a ASU-85 (číslo odpovídá ráži děl v milimetrech); druhý jmenovaný typ byl nasazen mj. při invazi do Československa v srpnu 1968. V té době už ale rovněž probíhal intenzivní vývoj nového obrněnce, o němž tehdy asi nikdo netušil, že se stane takřka symbolem VDV a že jeho další modifikace budou páteří arzenálu VDV ještě za půl století. O vznik vozidla se významně zasloužil legendární velitel VDV Vasilij Filipovič Margelov, na něhož zapůsobil tehdy chystaný obrněnec BMP-1 pro pěchotu a který se rozhodl, že pro své výsadkáře musí získat podobný stroj. Prosadil proto, aby ministerstvo obrany zadalo vývoj obrněnce, který bude mít podobné bojové možnosti jako BMP, avšak zároveň bude natolik lehký, aby se dal dopravovat taktickými transportními letadly a shazovat na padácích. Vývojem byl pověřen Volgogradský traktorový závod (VTZ), jenž prohrál ve výběrovém řízení na vozidlo, z něhož se stalo BMP-1. Projekt oficiálně běžel od roku 1965, ale inženýři VTZ nemuseli začínat "od nuly“, protože měli k dispozici své vozidlo Objekt 914, které prohrálo ve výběrovém řízení na BMP. Zjednodušeně lze říci, že výsadkový obrněnec BMD (Objekt 915) vznikl jako jeho zmenšenina. V roce 1967 začaly zkoušky prototypu, v následujícím roce se rozběhla sériová výroba a vozidlo bylo oficiálně zavedeno do výzbroje pod označením BMD-1.

BMD-1 - Články Militaryboxu

                                                                     BMD-1

                                                   (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Konstrukce, výkony a zbraně

Vzhledem k požadavkům na malé rozměry a hmotnost bylo nutno navrhnout BMD-1 opravdu výjimečně kompaktně. A to se podařilo, neboť vznikl prostředek, který má vzhledem ke svým malým rozměrům vskutku impozantní možnosti. Na pohled vzdáleně připomíná BMP, ovšem jeho vnitřní uspořádání je značně odlišné. Vpředu uprostřed má své sedadlo řidič, po jeho levé straně sedí velitel a po pravé straně první ze členů roje. Následuje sekce s jednomístnou věží, v níž sedí střelec a sekce pro další tři příslušníky roje. V samotné zádi stroje je umístěn motor. Jedná se o šestiválcový vícepalivový vznětový agregát 5D20 s výkonem asi 180 kW, jenž pohání hnací rozety v zadní části pásů. Kromě nich je pojezdové ústrojí BMD tvořeno párem napínacích kol v přední části pásů, pěti páry pojezdových kol a čtyřmi páry nosných kladek. Zajímavostí je hydraulické zavěšení, které umožňuje měnit světlou výšku vozidla v rozsahu od 10 do 45 cm. Vozidlo dosahuje maximální rychlosti přes 60 km/h a může překonat 70 cm vysokou kolmou překážku a 2,5 m široký příkop. Bez přípravy je plně obojživelné a se dvěma vodomety dokáže plavat rychlostí cca 10 km/h. Věžička BMD-1 byla po nutných úpravách převzata z většího obrněnce BMP-1 a hlavní zbraní je 73mm nízkotlaký kanón 2A28 Grom vybavený poloautomatickým nabíjením. Protipancéřovým střelivem může pálit na dálku 1300 m ve dne a 400 m v noci, pomocí tříštivo-trhavé protipěchotní munice lze střílet na plošné cíle vzdálené až 4400 m. Zásoba čítá 40 kusů munice. Vedle děla je umístěný 7,62mm kulomet PKT s 2000 náboji a na věžičce se nachází kolejnička k odpalování řízených protitankových raket 9M14 Maljutka. Ty mají manuální navádění a dosah cca 3000 m. Kromě výzbroje ve věži má ale BMD-1 ještě dvojici 7,62mm kulometů PKT (každý s 1000 náboji), jež jsou umístěny v předních rozích korby, kde je ovládá velitel a první člen roje. Pokud jde o tři další příslušníky roje, ti mohou pálit svými organickými osobními zbraněmi ze tří střílen, a to jedné v každém boku a jedné v zádi. Vzhledem k umístění motoru vozidlo nemá klasické zadní dveře, takže prostor je nutno opustit speciálním průlezem ve stropě korby za věží. BMD je chráněno hliníkovým pancířem o síle od 10 do 23 mm, který má zastavit běžnou munici z pěchotních zbraní.

 

Modernizace a změny výzbroje

Jistě nebude příliš překvapivé, že od podařené konstrukce BMD-1 byla odvozena řada dalších vozidel. Nedlouho po spuštění sériové výroby základního provedení se začala stavět velitelská verze BMD-1K s rozšířeným spojovacím vybavením a detektory chemického zamoření. Roku 1978 začala výroba zdokonalené úpravy BMD-1P, která místo kolejničky nad kanónem pro rakety Maljutka nese trubicové odpalovací zařízení pro modernější střely 9M111 Fagot nebo 9M113 Konkurs, jež mají poloautomatické navádění a maximální dosah 2500, resp. 4000 m. Také od této modifikace byla odvozena velitelská verze, označená BMD-1PK. Kromě toho je nutno uvést fakt, že byla zaznamenána i řada různých "polních“ úprav BMD-1, nejčastěji s odlišnou výzbrojí, do níž se tak dostal např. 30mm granátomet AGS-17 Plamja nebo 82mm minomet 2B9 Vasiljok. Patrně nejzajímavější modifikací tohoto druhu je ale samohybný raketomet RSZO Grom, jenž vznikl tak, že z věžičky byly odstraněny původní zbraně a na jejich místo přišla hranatá raketnice pro dvanáct 80mm neřízených (původně leteckých) raket S-8. Celkem bylo zhotoveno okolo 3780 kusů BMD-1 všech verzí a výroba skončila v roce 1987. Počínaje rokem 1985 se však sériově vyrábělo také vozidlo, které už se zpravidla pokládá za samostatný typ, přestože de facto jde o odvozeninu BMD-1. Nese jméno BMD-2 a v podstatě představuje obdobný krok, který byl proveden od bojového vozidla pěchoty BMP-1 k typu BMP-2.

BMD-2 - Články Militaryboxu

                                                                       BMD-2

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Projevily se totiž některé slabiny kanónu 2A28, zejména nízká přesnost a nemožnost palby na rychle se pohybující cíle, a proto bylo rozhodnuto vybavit vozidla jinou zbraní. BMD-2 (podobně jako BMP-2) tak nese jako svou hlavní výzbroj 30mm automatický kanón 2A42 s kadencí až 550 ran za minutu. Pro kanón je k dispozici zásoba 180 protipancéřových a 120 tříštivých nábojů. Vedle toho má BMD-2 spřažený 7,62mm kulomet PKT a trubici pro protitankové střely, avšak jeden ze dvou kulometů PKT v přední části korby byl odstraněn. Rovněž BMD-2 se dočkalo velitelské verze BMD-2K a celkově bylo postaveno několik set kusů.

BMD-2 - Články Militaryboxu

                                               BMD-2 Ukrajiny s nasazenou PTŘS

                                                  (foto: Michael Esspe / CC BY)

 

BMD-2 - Články Militaryboxu

                                              BMD-2 předvádí možnost náklonu korby

                                                          (foto: Oledvdv68 / PD)

 

Transportér a jeho varianty

Výraznější zásah do konstrukce BMD znamenalo vytvoření obrněného transportéru, který pak dostal označení BTR-D (bronětransporťor děsantnyj) a sériově byl vyráběn od roku 1974. Má korbu prodlouženou asi o 50 cm, v podvozkové soustavě má navíc jeden pár pojezdových kol a jeden pár kladek a postrádá věž, místo které je poněkud zvýšená korba.

BTR-D - Články Militaryboxu

                                  BTR-D - delší korba, šest pojezdových kol na každé straně

                                                     (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

BTR-D - Články Militaryboxu

                                                                       BTR-D

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

V přední části znovu sedí uprostřed řidič, vlevo velitel a vpravo jeden z příslušníků roje, kteří ovládají dva 7,62mm kulomety PKT v rozích korby. Hned za touto trojicí pak následuje prostor pro roj, do něhož se vejde deset vyzbrojených mužů, takže celková kapacita transportéru BTR-D činí třináct osob. Výzbroj se dá rozšířit o kulomety nebo granátomety na vnějších lafetách. Pohybové vlastnosti se oproti BMD-1 výrazněji nezměnily, ale vzhledem k určité hmotnostní úspoře odstraněním bojové věže je čelní část vozidla lépe pancéřována.

BTR-D - Články Militaryboxu BTR-D - Články Militaryboxu

               BTR-D - otevřený příklop řidiče                          ... a otevřený příklop výsadku

                (foto: V . Kuzmin / CC BY-SA)                             (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Typ BTR-D se pak stal základem řady dalších podpůrných vozidel, která lze fakticky pokládat za protějšek pestré škály variant většího obrněnce BMP. Existují dvě varianty velitelské a spojovací; první slouží pro úroveň pluk-brigáda a nazývá se BMD-1KŠ, BMD-KŠM, KŠM-D či Soroka, druhá se stará o velení na úrovni praporu a má názvy BMD-1R, BMD-KŠ nebo Sinica. Vozidlo typu BTR-RD (alias Robot) slouží coby mobilní odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety Fagot a Konkurs. Vozidlo BTR-ZD (alias Skrežet) je zkonstruováno jako protivzdušné a nese střeliště ZU-23 (tj. dvojici 23mm rychlopalných kanónů) a zásobu přenosných protiletadlových raket Strela-3. Kromě toho existuje vyprošťovací a opravárenská verze BREM-D, vozidlo pro navádění dělostřelecké palby 1V119 Reostat, prostředek NPDU Stěrch fungující jako mobilní startovací a ovládací zařízení pro bezpilotní průzkumný letounek Pčela či vozidlo ODB Fobos se satelitním komunikačním systémem R-440 Kristall-BD. Vzniklo rovněž vozidlo k přepravě nákladů označené BTR-DG, jež nemá výzbroj a střílny. Zcela specifickou odvozeninu BTR-D pak představuje samohybný minomet 2S9 Nona. Využívá upravený podvozek transportéru, na němž se nalézá velká otočná věž se 120mm univerzální zbraní, která vlastně spojuje vlastnosti minometu, houfnice a kanónu. Může vést nepřímou palbu na vzdálenost až 12,8 km či přímou palbu na obrněné cíle a veze zásobu 25 kusů munice.

Nona - Články Militaryboxu

                                                        samohybný minomet Nona

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Nová generace obrněnců

Vozidla BMD-1, BMD-2, BTR-D a všechny jejich odvozeniny lze pokládat za první generaci "rodiny“ výsadkových obrněnců BMD. V polovině 80. let se však rozběhly vývojové práce na kvalitativně zcela novém typu, jenž vstoupil do výzbroje v roce 1990 pod názvem BMD-3. Na první pohled jej lze od předchozích obrněnců rozeznat podle jiného tvaru čela korby, které má jakoby "prolomený“ tvar.

BMD-3 - Články Militaryboxu

                                                                       BMD-3

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

BMD-3 - Články Militaryboxu

                                              BMD-3 předvádí své dynamické možnosti

                                                     (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Celkově je značně větší a těžší a změnilo se i vnitřní uspořádání. Na sedačce vpředu uprostřed sedí řidič a vlevo a vpravo od něj vždy jeden člen roje s tím, že muž sedící vpravo vede střelbu z 5,45mm kulometu RPKS-74, zatímco muž sedící vlevo obsluhuje 30mm granátomet AGS-30. Vozidlo se vyznačuje větší věží, která je dvoumístná, tedy určená pro velitele a střelce. Nese identickou výzbroj jako vozidlo BMD-2, tj. 30mm kanón 2A42, 7,62mm kulomet PKT a trubici pro rakety Fagot nebo Konkurs, zásoba munice čítá 500 nábojů ráže 30 mm a 2000 nábojů ráže 7,62 mm. Pro zbraně v korbě je k dispozici 2160 nábojů ráže 5,45 mm a 290 granátů ráže 30 mm. O pohon se stará motor 2V06-2 o výkonu 330 kW, který umožňuje dosažení maximální rychlosti větší než 70 km/h. Vozidlo pochopitelně může i plavat. Místo hydraulického zavěšení kol je použito hydropneumatické a opět lze měnit i světlou výšku, nyní v rozsahu od 13 do 53 cm. Rovněž typ BMD-3 se stal základem pro široké spektrum odvozených obrněnců, které čítá přes dvě desítky projektovaných verzí, ovšem jen menší část z nich se zatím dočkala realizace aspoň do úrovně prototypu. Nejdůležitější odvozeninou je nesporně vozidlo BMD-4, jež nabízí vskutku výjimečnou palebnou sílu, protože používá věžový modul Bachča-U s dvěma kanóny a kulometem, který je příbuzný modulu použitému na vozidle BMP-3.

BMD-4 - Články Militaryboxu

                                                                         BMD-4

                                                           (foto: Polzovatel / CC BY)

 

BMD-4 - Články Militaryboxu

                                            lomemá přední horní šikmina korby BMD-4

                                                       (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Hlavní výzbroj tak tvoří 100mm kanón 2A70 (schopný vystřelovat také laserem naváděné protitankové řízené střely), vedle něhož je umístěný 30mm kanón 2A72 a spřažený 7,62mm kulomet PKTM. V přední části korby tohoto vozidla je instalován jeden 5,45mm kulomet RPKS-74. Z konstrukce BMD-3 vychází velitelská verze BMD-3K a transportér BTR-MD (Rakuška), který se vyznačuje zvýšenou korbou. Slouží i coby základ spektra pomocných variant, které zahrnuje např. stroje velitelské, průzkumné, spojovací, ženijní či sanitní.

Vývoj ovšem pokračuje a v současnosti se zájem soustřeďuje zejména na nejnovější vozidlo BMD-4M. To si ponechává věž i výzbroj obrněnce BMD-4, avšak má novou korbu a podvozek, a to s účelem dosažení co největší unifikace s obrněncem BMP-3. Přední horní šikmina korby je u tohoto vozidla téměř rovná a dává tak vozidlu poněkud jiný vzhled. Na vnější pohled zřejmou změnou je umístění výfuku motoru na pravé straně zádě korby (podobně jako je tomu u BMP-3), dvojitá pojezdová kola a jiné pásy.

BMD-4M - Články Militaryboxu

                                                                      BMD-4M

                                                     (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

                                 novější modifikace BMD-4M s dokonalejším pancéřováním

                                                       (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Po výrobě omezené série BMD-4M došlo na přání VDV k dalším výrobním úpravám, které zahrnují především zesílení pancéřování korby a přidání nových lehkých bočních "sendvičových" pancířů zakrývajících pojezdové ústrojí - vznikla tak varianta, kterou by bylo možno interně nazvat BMD-4M2. Tato modifikace vozidla by se měla brzy objevit u jednotek. Zahájení sériové výroby je naplánováno na rok 2015.

Zajímavým, ale poněkud vzdálenějším členem "rodiny“ vozidel BMD je prostředek 2S25 Sprut-SD, který je oficiálně označován jako samohybný protitankový kanón a s určitými výhrami ho lze zařadit i mezi lehké tanky. V této kategorii patří k nejvýkonnějším typům vůbec. Je postaven na prodlouženém podvozku z BMD-3 (s upravenou přídí, která se později uplatnila u BMD-4M), který má sedm párů "hustěji postavených" pojezdových kol.

Sprut-SD - Články Militaryboxu

                                              samohybný protitankový kanón Sprut-SD

                                                     (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

V otočné věži se nalézá 125mm kanón 2A75, což je příbuzný kanónu 2A46, který najdeme v takřka všech moderních ruských tancích. Z kanónu je možno odpalovat laserem naváděné protitankové rakety 9M119 Invar, jejichž nejnovější verze má dosah až 5000 m. Kanón má automatické nabíjení se zásobníkem na 22 střel a nábojek, dalších 18 střel a nábojek je převáženo ve schránkách v korbě. Doplňkovou výzbroj tvoří spřažený kulomet PKTM ráže 7,62 mm. Vozidlo Sprut-SD má tříčlennou osádku a jeho bojová hmotnost je kolem 18 tun. Dosahuje maximálních rychlostí přes 70 km/h, je obojživelné a samozřejmě může být shazováno na padácích. I případné nové výrobní série vozidel Sprut-SD čekají konstrukčí změny, které budou podobné těm již aplikovaným na řadě BMD-4.

Důmyslná konstrukce výsadkových vozidel BMD i nadále prokazuje svoje kvality a lze očekávat, že tato řada obrněnců zůstane základem výzbroje ruských výsadkových jednotek ještě mnoho let.

Pro dosud provozovaná starší vozidla BMD-2 a BMD-3 jsou nabízeny různé modernizační balíčky. Příkladem může být např. modernizace za pomoci nové sestavy bojového oddělení KBP Tula "Berežok" s novými pozorovacími-zaměřovacími přístroji a PTŘS Kornet.

BMD-3 Berežok - Články Militaryboxu

                       modernizované BMD-2 s bojovým oddělením "Berežok" B05Ja01-01

                                                    (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

BMD-3 Berežok - Články Militaryboxu

                           modernizované BMD-3 s bojovým oddělením "Berežok" B05Ja01

                                                  (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

BMD-2 Berežok - Články Militaryboxu BMD-3 Berežok - Články Militaryboxu

                      modernizované BMD-2                                          modernizované BMD-3

                 (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)                                (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Bojové nasazení a uživatelé

Vozidla řady BMD lze dopravovat v transportních letounech nebo těžkých vrtulnících, kromě toho je vrtulníky mohou nést i jako externí závěs. Pokud jsou vozidla vysazována ze vzduchu, děje se tak pomocí speciální palety s několika padáky. U pozdějších verzí jsou tato vysazovací zařízení opatřena i brzdícími raketovými motory. Osádka vozidel první generace skákala z letounů samostatně na vlastních padácích a do obrněnců nasedala až na zemi, což ale občas znamenalo potíže, pokud vojáci přistáli příliš daleko od obrněnců. Prováděly se proto experimenty se shazováním mužů přímo ve vozidlech (prvně pouze s řidiči, později s kompletními osádkami) a počínaje typem BMD-3 se to stalo standardním režimem. Obrněnce řady BMD prodělaly nejrozsáhlejší bojové nasazení v Afghánistánu v 80. letech. Přestože se u nich projevily i některé slabiny, např. co se týče pancéřování, celkově se vozidla velice osvědčila a zkušenosti z Afghánistánu se významně promítly do konstrukce BMD-3. V období SSSR byla vozidla řady BMD exportována na Kubu, která je pak nasadila při intervenci v Angole. Určitý počet exemplářů od Kubánců posléze převzala angolská armáda. Dalším zákazníkem byl Irák, který svoje vozidla neúspěšně použil ve válce v Zálivu v roce 1991. Část zdrojů uvádí, že jistý počet obrněnců řady BMD odebrala také Indie a Írán, ale neexistují žádné záběry, které by toto potvrzovaly. Největším uživatelem však samozřejmě zůstává Ruská federace, která má ve službě zhruba 800 kusů všech verzí a kolem 2400 dalších ve skladech. Menší počty získaly další nástupnické republiky SSSR, a to Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Uzbekistán, Arménie a Ázerbajdžán. Jistý počet dostaly od Rusů dvě separatistické republiky na území Gruzie, tedy Abcházie a Jižní Osetie. Válka o Jižní Osetii v létě 2008 byla dalším konfliktem, kterého se obrněnce BMD zúčastnily. Kromě toho byly nasazeny ve druhé čečenské válce (1999-2009) a užívají je ruské síly KFOR v Kosovu.

 

 

 

                                                                                            Autor článku: Lukáš Visingr

                                                                              Pro Militarybox upravil: ing Zbyněk Novotný

 

 

 

 

Poslední revize článku: 12.7.2014

 

 

Prohlášení:

Uvedené textové dílo je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Autor textového díla umožňuje jeho další využití za předpokladu dodržení principu copyleft, a to za těchto podmínek: 1. vždy uveďte jméno autora,  2. nevyužívejte ke komerčním účelům,  3. neměňte smysl uvedených informací.

Původní text: L. Visingr

Autor textových úprav a doplňků neuplatňuje žádná práva !!!

Pro přiložené fotografie platí uvedená separátní pravidla užití !!!

Vyhledávání

 

 

 

 

 

 

B O N U S