internetový armádní magazín

Chibiny - hrůzu vzbuzující ruský komplex REB

11.02.2018 16:30

Chibiny je malé pohoří na severu evropské části Ruska na poloostrově Kola, a dá se říct, že je poměrně málo zajímavé. Chibiny je však také jeden z novějších ruských leteckých komplexů radioelektronického boje (REB), a ten je naopak poměrně hodně zajímavý. Bylo o něm nápsáno tolik moc, a přesto tak málo, že již samotné uvedení jeho jména v textu zostřuje u všech trochu znalých pozornost. Mnohým se také vybaví fantastický příběh o paralizovaném americkém torpédoborci v Černém moři.

 

Chibiny - ruský elektronický štít i meč

Chibiny je komplex REB, který si získal pověst zázračné zbraně, která dokáže proměnit i velké válečné lodě v bezmocně houpající se kocábky na vodě a jejich moderní elektronické systémy v hromádky šrotu. Komplex Chibiny údajně vzbuzuje hrůzu u protivníků a pocit vyšší moci a ochrany u těch co jej používají. Pro objektivitu je však nutné poznamenat, že se rozhodně o žádný zázračný Excalibur nejedná, a že ani protistrana nemá v tomto směru prázdné ruce, i když její přístup je trošičku jiný.
Historie komplexu Chibiny sahá až do dávných dob sovětského rozvinutého socialismu. Práce na jeho vývoji byly zahájeny v roce 1977 v institutu KNIRTI v Kaluze a probíhaly až do roku 1990. Následovalo několik let "mrtvého období", které bylo zapříčiněno politickou nejistotou a absencí větších finančních prostředků k další činnosti, takže k prvnímu zkušebnímu cyklu komplexu mohlo dojít až v roce 1995. Druhý zkušební cyklus následoval v roce 1997.

                          Su-34 s kontejnery komplexu L-175V Chibiny-10V na koncích křídla

                                      (foto: Max Bryansky / A.net / se svolením autora)

 

Teprve však až v roce 2014 byl komplex po různých modernizacích a úpravách oficiálně přijat do služby, a to u letounů Suchoj Su-34, pro které byl kdysi dávno původně zamýšlen. Vývoj komplexu Chibiny je výrazně spjat s letouny rodiny Su-27, protože jeho původní koncept jako univerzálního široce použitelného systému nebyl naplněn. Během velmi krátké doby se totiž rozrostl, stal se složitým a těžkým, a proto pro stíhačky řady MiG-29 nevhodným.

 

Komplex Chibiny dnes

Dnes komplex REB Chibiny existuje ve třech základních verzích pro ochranu jednotlivých letounů a boj s prostředky protivníka:

-  L-175V Chibiny-10V (v modernizované podobě asi L-265V Chibiny-10VM) - pro taktické bombardéry Su-34

-  L-265M Chibiny-10M - pro víceúčelové bojové letouny Su-35S, a

- Chibiny-U - pro víceúčelové bojové letouny Su-30SM, možná i jiné teoreticky schopné komplex pojmout a unést (např. Su-24M / Su-24MR)

 

Rozdíly mezi jednotlivými uvedenými verzemi komplexu Chibiny jsou minimální a spočívají především ve tvaru kontejnerů a rozdílném systému jejich uchycení na konce křídla místo vypouštěcího zařízení protiletadlových řízených střel krátkého dosahu řady R-73, který je mimo jiné dán odlišnou konstrukcí křídla Su-34, Su-35S a Su-30SM a také rozsahem zástavby částí komplexu do draku letounu.

                        kontejnery s komplexem REB L-265M Chibiny-10M pro letouny Su-35S

                                                            (foto: Dep Ato / FU)

 

V polovině roku 2017 disponovalo ruské vojenské letectvo asi stovkou souprav Chibiny pro letouny Su-34. V dané době byly komplexem Chibiny vybaveny také všechny letouny Su-35S a Su-30SM zasahující do bojových operací v Sýrii. Dodávky komplexů dále probíhají a cílovým stavem má být vybavení všech provozovaných Su-34, Su-35S a Su-30SM.

                              Su-30SM s kontejnery komplexu Chibiny-U na koncích křídla

                                            (foto: Russian Ministry of Defense / CC BY)

 

Cena jedné soupravy komplexu Chibiny je kolem 125 milionů rublů (2,25 mil. USD). Nejde o cenu vysokou pokud vezneme v úvahu, že komplex dokáže s vysokou pravděpodobností ochránit mnohonásobně dražší letadlo proti zásahu PLŘS. Životnost letadla se systémem Chibiny se údajně zvyšuje až 25krát.

 

Činnost komplexu

Aby bylo možné aspoň velmi stručně nastínit úkoly, které je komplex Chibiny schopen plnit, je potřeba analyzovat jeho složení. Komplet komplexu REB Chibiny zahrnuje následující základní funkční prvky:

1. Systém radiotechnického průzkumu. Ten detekuje, lokalizuje, klasifikuje a proměřuje parametry systémů protivníka jako jsou radilokátory a radiové systémy řízení a velení. Informace pak předává do počítače komplexu.

2. Počítač komplexu. Na základě získaných údajů od systému radiotechnického průzkumu vypočítává údaje o přesných souřadnicích, času a povaze rušení, případně vydává pokyny k odpalování dipólových odražečů, radioelektronických rušičů nebo tepelných - infračervených návnad.

 

3. Blok frekvenční jednotky. Sem jsou předávány všechny počítačem zpracované údaje získané systémem radiotechnického průzkumu o přesných frekvenčních parametrech radioelektronických prostředků protivníka. Na základě těchto údajů a charakteristik přijímaných signálů v reálném čase jsou pak vydávána doporučení k vytváření potřebných interferencí k oslabení, vyrušení nebo i záměrnému zesílení vln vysílaných systémy protivníka (v tomto případě snad může dojít i k poškození zařízení protivníka).

4. Stanice aktivního rušení SAP-518 Regata. Ta je určena pro vlastná individuální ochranu letadla-nosiče a její půlkulové antény se nacházejí na obou koncích kontejnerů. Funguje jako anti-radar, kde přijaté signály jsou po počítačovém zpracování odesílány zpět k vysílači ve zkreslené podobě.

Vzhledem k tomu, že zpět odesílaný signál je silnější než radarový signál získaný odrazem od letadla, přijímač protivníka přijme a zpracuje jasnější a kvalitnější z obou signálů, který však nese falešné informace o vzdálenosti, rychlosti, výšce, úhlové rychlosti a souřadnicích letadla.
Výsledkem je protivníkovo zaměřování raket na vzv. fantomový cíl, jehož poloha je dostatečně daleko od skutečného letadla.

 

5. Sada odpalovačů rušičů. Slouží k odpavání dipólových odražečů, tepelných - infračervených návnad a radioelektronických rušičů. Odpalování může probíhat ve zcela automatickém režimu řízeném počítačem komplexu Chibiny, nebo může být prováděno na pokyn posádky letounu.

Odpalované rušiče jsou většinou poslední hrází komplexu Chibiny chránící letoun před zásahem protiletadlovou řízenou střelou. Mohou být však komplexem používány i záměrně ve zcela odlišných případech.

 

Závěr

Komplex radioelektronického boje Chibiny je velmi účinným systémem, který však neumí "zabíjet" lodě a nemá ani jiné podobné schopnosti, které mu jsou někdy přisuzovány. Chibiny je systém jehož vývoj se ještě nezastavil, a je to systém, na který ruské vojenské letectvo momentálně spoléhá a bude spoléhat i v příštím desetiletí. Jeho některé konstrukční detaily, přesné fungování, programové vybavení a plné možnosti jsou předmětem přísného utajení a nemohou být proto popsány. Každopádně vzniknou ještě nové verze komplexu s většími možnostmi a většími výkony reagující na nové zbraně a protiopatření protivníka. Již dnes existují modifikace, které nechrání pouze jednotlivá letadla, ale celé skupiny.

   bombardér Su-34 v úloze letounu REB s kontejnery komplexu Chibiny L-175V-Š0/Š1 na obou koncích

                               křídla a velkým kontejnerem SAP-14 Tarantul pod trupem

                                     (foto: Max Bryansky / A.net / se svolením autora)

 

Nositelem těchto modifikací komplexu Chibiny jsou bombardéry Su-34, které se tak s jejich pomocí přeměňují na letouny REB. Nejjednoduší modifikace, která se od L-175V Chibiny-10V liší pouze výrazně zvýšeným dosahem rušiče SAP-518 Regata využívá kontejnerových stanic s označením L-175V-U1 nebo L-175V-U2. Složitější modifikace využívající kontejnerové stanice L-175V-Š0 nebo L-175V-Š1 má aplikován mírně odlišný rozsah provozních kmitočtů, pozměněný provozní systém a umí označovat cíle pro jiné stanice.

                                                                    SAP-14 Tarantul

                                        (foto: V. Kuzmin / CC BY-NC-ND / se svolením autora)

 

Dosud známým vrcholem komplexu Chibiny je jeho rozšíření o podvěský podtrupový kontejner s aparaturou aktivního rušení skupinové ochrany SAP-14 Tarantul. Tato aparatura zajišťuje sledování a aktivní rušení velkých pozemních radarů systémů protivzdušné obrany a velkých leteckých radarů na letounech AWACS.

 

 

                                                                                   Autor článku: ing. Zbyněk Novotný

 

 

 

 

Poslední revize článku: 23.2.2018

 

Vyhledávání

 

 

 

 

 

 

 

B O N U S

Letouny Su-34 s komplexem Chibiny

Letouny Su-35S s komplexem Chibiny