internetový armádní magazín

Indie zahájí modernizaci vozidel BMP-2

12.07.2017 07:40

Ministerstvo obrany Indie rozhodlo o provedení modernizace u 696 bojových vozidel pěchoty BMP-2, označovaných v indické armádě jako Sarath. Modernizace bude provedena státním podnikem Ordnance Factory Board, který přímo podléhá indickému ministerstvu obrany, a společností Bharat Electronics, která je taktéž majetkem indického státu.

Zakázka na modernizaci 696 bojových vozidel pěchoty BMP-2 byla zadána přímo bez provedení výběrového řízení a její hodnota se pohybuje kolem 371 milionů dolarů. Modernizační práce mají podle zveřejněných informací zahrnovat především instalaci nových silnějších motorů a nových zaměřovačů s termovizním kanálem. Mělo by se asi jednat o modernizaci menšího rozsahu než bylo původně plánováno.

Zmiňovaných 696 BMP-2 určených k modernizaci pochází z prvních dodávek těchto vozidel realizovaných v letech 1987 až 1991.

Indická armáda v současnosti provozuje kolem 1500 vozidel BMP-2. Militarybox, CC BY-SA

                                                        vozidla BMP-2 indické armády

                                                             (foto: U.S. Army / PD)

 

 

Dřívější zpráva 16.9.2015 : Indie bude modernizovat své BMP-2

 

Diskusní téma: Indie zahájí modernizaci vozidel BMP-2

Datum: 12.07.2017

Vložil: Caminante

Titulek: Správný krok?

Těžko říct, na jaký ozbrojený konflikt se indická generalita připravuje. BMP-2 zkonstruované pro útočné nasazení v početných skupinách v bojích vysoké intenzity při vysokých rychlostech k průniku za obrannou linii protivníka, tedy při nasazení, kde jsou uplatněny přednosti a potlačeny nedostatky tohoto bojového prostředku. S ohledem na geopolitickou situaci bychom předpokládali, že se zaměří na prostředky teritoriální obrany, než na prostředky celoarmádního útoku. Na druhou stranu jsou nám dobře známy mnohé šílenosti výzbrojních programů tamní armády.

Datum: 12.07.2017

Vložil: David

Titulek: Re: Správný krok?

Indie se dlouhodobě připravuje na střet s Pákistánem. Oba státy jsou velké, mají obrovské armády, hypotetický střet tedy bude velmi rozsáhlý, v lecčem podobný střetu předpokládaném za studené války. Pro takový střet má BMP-2 stále svou hodnotu

Datum: 13.07.2017

Vložil: Caminante

Titulek: Re: Re: Správný krok?

Zřejmě došlo k nepochopení mého příspěvku, kde jsem se snažil naznačit kontrast mezi konstrukční filozofií BMP-2 s jeho zamýšleným nasazením na západoevropském bojišti a současnou bezpečnostní situací Indie. Nepopírám, že jsme v minulosti v průzkumném praporu dělali s BMP-2 takové hlouposti, jako zakopávání do palpostů. Domnívám se však, že na Indických hranicích ať západních či východních mnohem spíše hrozí konflikt doněckého typu, než rozsáhlý frontový střet. Proto ta otázka ohledně připravované války, kdy rozhodně nelze očekávat, že to bude právě Indie, kdo pomocí útočných bojových prostředků, jako jsou právě BMP-2, bude pronikat do hloubi nepřátelského území.

Datum: 13.07.2017

Vložil: David

Titulek: Re: Re: Re: Správný krok?

No, tak jednoduše bych to neviděl. Ano, pravděpodobnější je nějaký lokální střet menších jednotek a nějakých "povstaleckých jednotek". Ale faktem je, že obě strany se připravují na rozsáhlý úder. Ostatně, konflikty, které v minulosti oba státy vedly, byly jak rozsáhlé, tak intenzivní. Podotýkám, že i Pákistán zbrojí v lecčem obdobně, že se spoléhá na velké masy relativně jednoduchých vozidel Talha a M-113.
Celkově je zajímavé, že jak Indie, tak i Pákistán i přes obrovské zbrojení nedisponují moderními BVP, kdy BMP-2 je koncepčně zastaralý a Talha je spíše jen obrněný transportér. Obdobné je to u obrněných kolových transportérů, kde indie má stále jen staré BTR-60 a OT-64 - a moderní Kestrel ještě nebyl zaveden do výzbroje. Oproti tomu se obě armády předhánějí v nákupech nových tanků. Těžko říci, nakolik je to výsledek skutečně promyšlené koncepce

Datum: 27.07.2017

Vložil: Caminante

Titulek: Re: Re: Re: Re: Správný krok?

To je dobrý postřeh s tou věkovitostí BVP či OT na obou stranách (Indie, Pákistán) poněkud kontrastující s masivností výdajů na zbrojení. Trochu jsme zde zapomněli na toho třetího ve hře, Čínu.

Vyhledávání