internetový armádní magazín

MCV - japonský kolový tank

15.07.2014 18:30

V roce 2013 Japonsko představilo nový přírůstek do arzenálu bojových vozidel - kolový obrněnec, jehož hlavní výzbroj tvoří 105mm kanón. Koncepce a parametry vozidla jasně naznačují, že Japonci počítají s jeho možným nasazením i mimo domácí území.

Jen málo zemí ve světě realizuje v poslední době tak zásadní změny své obranné politiky jako Japonsko. Zároveň však nejde o jakousi náhlou „revoluci“, ale daleko spíše o postupný vývoj, jehož jednotlivé kroky a pokračující trendy pomalu, ale jistě mění styl chování Japonska. Jeho „pacifistický“ charakter, v podstatě vynucený výsledkem druhé světové války, se tak postupně transformuje na „standardní“ velmoc, jež je k ochraně a prosazení zájmů připravena v krajním případě nasadit i vojenskou sílu, a to i mimo své území. Tyto proměny lze dobře pozorovat na některých nových typech japonských zbraní, mezi které náleží např. nový obrněnec MCV - Maneuver Combat Vehicle. Největší důraz se u něj dává na mobilitu, což také úzce souvisí s evolucí celé elementární koncepce obrany japonských ostrovů.

 

"Tank" na kolech

První oficiální informace o novém obrněnci se objevila v roce 2004 v dokumentu, ve kterém byla nastíněna témata dalšího vývoje Japonských sil sebeobrany (JSDF). Následně byl zhruba definován základní koncept vozidla, kdežto technická část vývoje byla zahájena v roce 2007, kdy Institut technického výzkumu a vývoje TRDI (Technical Research & Development Institute) při japonském ministerstvu obrany obdržel na vývoj vozidla sumu 2,6 miliardy jenů, tj. asi 25 milionů dolarů.

V roce 2013 byl vyroben první prototyp nového obrněnce MCV a jeho prezentace ve středisku TRDI ve městě Sagamihara v prefektuře Kanagawa proběhla 9. října. Již na první pohled se jedná o typického zástupce nyní vysoce populární kategorie „kolových tanků“ (tank = pásové vozidlo), tj. obrněných vozidel s kolovým podvozkem, která nabízejí palebnou sílu prakticky téměř na úrovni hlavních bojových tanků, ale nižší hmotnost a vyšší rychlost na rovném tvrdém povrchu.

                                                                        MCV

                                                          (foto: JGSDF / CC BY)

 

Samozřejmě, že se klasickým tankům nemohou rovnat z hlediska terénní průchodnosti ani pancéřové odolnosti. V každém případě jde ovšem o vozidla konstruovaná nikoliv striktně pro teritoriální obranu, nýbrž spíš pro rychlé expediční nasazení v zahraničí. Japonské MCV se tedy dá prakticky považovat za protějšek amerického obrněnce M1128 Stryker MGS nebo italského vozidla B1 Centauro. Hlavním úkolem MCV má být palebná podpora pozemních jednotek.

 

Koncepce, podvozek a pohon

Obrněnec MCV používá podvozek s osmi koly, která jsou všechna poháněná, zatímco k řízení směru jízdy slouží první dva páry kol. Spekulace, že vozidlo  je postaveno na nějaké odvozenině šasi obrněného transportéru Type 96 (což je vlastně licenční modifikace kanadského typu LAV-25, vyráběná japonskou firmou Komatsu), nelze spolehlivě potvrdit ani vyvrátit.

                                                                          MCV

                                                            (foto: JGSDF / CC BY)

 

Jisté je, že ze zmíněného obrněnce mohl být získán skutečně nanejvýš podvozek v užším smyslu slova, ale už nikoli obrněná korba, která má výrazně odlišné tvary. S obrněncem Type 96 však MCV vykazuje shodu v umístění pohonné jednotky, která je řešena jako power-pack (tj. jeden blok motoru a převodovky) a nalézá se v levé přední části korby, ačkoli typ motoru se liší. Jde o turbodieselový čtyřválec s výkonem kolem 425 kW (570 hp) při 2100 otáčkách za minutu pocházející od firmy Mitsubishi (jedná se pravděpodobně o polovinu motoru tanku Type 10). Vpředu vpravo vedle pohonné jednotky sedí řidič vozidla, jehož výhled ven zajišťují tři periskopy (z nichž ten prostřední lze nahradit systémem nočního vidění), zatímco zbylí tři členové osádky mají místa v nízké otáčivé věži.

   čelní pohled na příklop prostoru řidiče s trojicí periskopů a pravou část věže s dobře patrnými okny

                                                        kanálů zaměřovače střelce

                                                           (foto: JGSDF / CC BY)                 

 

V levé části věže sedí nabíječ, kdežto v pravé sedí střelec a velitel vozidla. Je zajímavé, že se Japonci rozhodli u tohoto obrněnce pro manuální nabíjení kanónu a nespoléhají na samočinné zařízení, ač třeba v jejich novém tanku Type 10 se automatické nabíjení objevuje. Obrněnec MCV má na pohled velice jednoduché tvary a dosti nízkou siluetu, což může být projevem snahy učinit jej obtížněji zjistitelným pro optické a radiolokační prostředky.

                levá část věže s panoramatickým pozorovacím a zaměřovacím přístrojem velitele

                                                            (foto: JGSDF / CC BY)

 

  celkový pohled na horní partie věže s dobře patrnou věžičkou velitele s periskopy a kulometem M2HB

                                                        (foto: JGSDF / CC BY)

 

Pancéřování a palebná síla

O pancéřování MCV bylo zatím sděleno jen tolik, že se skládá z několika vrstev oceli a chrání vozidlo na nejvíce exponovaných místech před střelivem do ráže 14,5 mm. Na korbu a věž lze ale doplnit moduly přídavného pancéřování, jež má vzdorovat kumulativním hlavicím pancéřovek RPG a efektům výbušných nástrah (IED). Je zcela možné, že k výrobě pancíře vozidla MCV byla použita shodná technologie jako u tanku Type 10, tedy tzv. nano-krystalická ocel s mimořádně hustou krystalovou mřížkou, ve které jsou zakomponovány též nekovové prvky (jako uhlík), čímž v podstatě vzniká cosi mezi slitinou a kompozitem. Hlavní palebnou sílu MCV představuje kanón ráže 105 mm s drážkovaným vývrtem hlavně a s délkou 52 ráží. Jedná se o výrobek společnosti Japan Steel Works, v podstatě zdokonalený derivát klasického britského kanónu L7, jehož jedna verze byla použita již v japonském tanku Type 74. Kanón na obrněnci MCV má tepelnou ochranu, plynový ejektor a nápadnou úsťovou brzdu s velkým počtem spirálovitě umístěných otvorů. K dispozici jsou protipancéřové náboje typů APDS-T a HESH-T. Vedle kanónu je nainstalován koaxiální 7,62mm kulomet, kdežto na stropě věže před příklopem velitele se nachází ručně ovládaný kulomet M2HB ráže 12,7 mm. Vozidlo je vybaveno velice sofistikovaným systémem řízení palby pravděpodobně odvozeným od systému tanku Type 10. Velitel vozidla má k dispozici věžičku se soustavou hranolových periskopů a panoramatický pozorovací a zaměřovací přístroj umístěný na levé straně věže nad prostorem nabíječe. Střelec je vybaven pozorovacím a zaměřovacím přístrojem se samostatným denním a termovizním kanálem, laserovým dálkoměrem a záložním teleskopickým zaměřovačem.

 

Nové zásady obrany Japonska

V základní podobě dosahuje bojová hmotnost vozidla hodnoty 26 tun, což odpovídá i nosnosti japonského taktického transportního letadla Kawasaki C-2 při působení z krátkých vzletových drah, tzn. kratších než 1000 m (pokud jsou ovšem k dispozici ranveje o délce přes 2000 m, lze stroj použít pro náklad téměř 40 tun). Je nutno dodat, že možnost přepravy MCV vzduchem je úzce propojena nejen s celou transformací obrněných jednotek japonské armády, ale prakticky se změnami celé koncepce obrany Japonska. V současné době vlastní císařství přes 700 tanků. Více než polovina všech se nalézá na severním ostrově Hokkaidó a téměř všechny zbývající na hlavním ostrově Honšú, což odpovídá koncepci obrany ostrovů proti útoku SSSR. Dle aktuálních plánů mají být však všechny starší tanky Type 74 do deseti let vyřazeny a Japonsko bude disponovat celkem asi 300 tanky, které má doplnit 200 až 300 kolových vozidel MCV společnosti Mitsubishi Heavy Industries. Většina japonských obrněných sil se má nacházet na jižním ostrově Kjúšú, samozřejmě proto, že za základní zdroj hrozeb jsou nyní pokládány ambice Číny ve Východočínském moři. Právě z ostrova Kjúšú tak bude možné nejrychleji dopravovat lehké obrněnce na potřebné lokality v oblasti. A zřejmě se nebude jednat jen o tuto podobu MCV, neboť se již objevily informace, že Japonsko už chystá na jeho bázi další vozidla (v prvé řadě by to měl být obrněnec se 120mm kanónem určený k boji s tanky), která dále zvýší expediční kapacity japonských ozbrojených sil.

                                                              záď vozidla MCV

                                             (foto: Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA)

 

 

Základní TTD vozidla MCV

Osádka

4 osoby

Bojová hmotnost

26 tun

Celková délka

8,45 m

Celková šířka

2,98 m

Celková výška

2,87 m

Výkon motoru

425 kW

Max. rychlost

100 km/h

Max. dojezd

400 km

 

 

 

 

                                                                                            Autor článku: Lukáš Visingr

                                                                              Pro Militarybox upravil: ing. Zbyněk Novotný

 

 

 

 

Poslední revize článku: 21.11.2014

 

 

Prohlášení:

Uvedené textové dílo je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Autor textového díla umožňuje jeho další využití za předpokladu dodržení principu copyleft, a to za těchto podmínek: 1. vždy uveďte jméno autora,  2. nevyužívejte ke komerčním účelům,  3. neměňte smysl uvedených informací.

Původní text:  L. Visingr

Autor textových úprav a doplňků neuplatňuje žádná práva !!!

Přiložené fografie nejsou součástí díla a platí pro ně uvedená separátní pravidla užití !!!

Vyhledávání

 

 

 

 

 

B O N U S