internetový armádní magazín

Moderní čínská bojová vozidla pěchoty řady ZBD-04

25.05.2016 15:25

Od pásového bojového vozidla pěchoty označovaného jako ZBD-04 si čínská armáda slibuje vystřídání několika starších typů obrněnců. Potenciál tohoto vozidla není rozhodně zanedbatelný ani na světovém trhu se zbraněmi. Podobně jako u řady dalších typů čínské vojenské techniky, tak i u bojového vozidla pěchoty ZBD-04 však platí, že nepředstavuje ryze domácí design, neboť se do jisté míry jedná o derivát skvělého ruského obrněnce BMP-3.

 

Nutnost nahradit zastaralá vozidla

Čínská armáda se dlouho snažila získat kvalitní pásové bojové vozidlo pro dopravu a podporu pěšáků. Transportér Typ 63, pocházející ze začátku 60. let a představující vůbec první pásové vozidlo, jež ČLR vyvinula bez sovětské asistence, byl v 80. letech evidentně zastaralý. Stal se základem výlučně exportního vozidla Typ 85, na jehož bázi posléze vznikl transportér Typ 89 (firemní označení WZ534), který je v novém systému označování techniky čínské armády známý jako ZSD-89.

                                                 pásový obrněný transportér Typ-63

                                                          (foto: Max Smith / PD)

 

Písmeno Z (Zhuangjiabing) uvádí, že jde o obrněné vozidlo, S (Shosongche) ho řadí k obrněným transportérům a konečně D (Daishi) sděluje, že má pásový podvozek, kdežto číslo sděluje rok vstupu do služby. Ačkoli některé jeho pozdější verze dostaly silnější výzbroj, takže mohly částečně zastávat úlohu bojových vozidel pěchoty, sama koncepce tohoto vozidla byla už zastaralá. Kromě toho vstoupil do výzbroje obrněnec Typ 86 (neboli WZ501), později označený ZBD-86 (B značí Bubingzhanche, tedy bojové vozidlo pěchoty, význam písmen Z a D je stejný), přímá bezlicenční kopie sovětského typu BMP-1, jehož vzorek byl koupen patrně v Egyptě. Čínská armáda získala přes tisícovku těchto vozidel, také v tomto případě však bylo zřejmé, že jde o už překonaný typ, který se nemůže měřit např. s americkým M2 Bradley nebo sovětským BMP-3. Na čínské vojáky hodně zapůsobil zejména poslední zmíněný typ, protože jeho výzbroj se fakticky rovnala lehkému tanku, současně si však uvědomovali, že BMP-3 má též určité nedostatky, pramenící především z ne zrovna typického umístění motoru v zádi, které komplikuje výstup členů výsadku. Zbrojovka NORINCO, jež vyrobila všechny výše zmíněné typy čínských obrněných vozidel, každopádně neměla schopnosti na samostatný program moderního bojového vozidla pěchoty. Čína se tedy obrátila na Rusko, jemuž sice vadila bezlicenční výroba BMP-1, jenže vzhledem ke své tehdejší ekonomické situaci nemělo příliš na výběr.

 

Jen omezená příbuznost s BMP-3

Nejdřív se uvažovalo o zakoupení kompletní licence na BMP-3, nakonec ale Čína v roce 1997 koupila licenční práva pouze na novější hranatý typ věže, systém zbraní tvořený dvěma kanóny a kulometem a systém řízení palby ruského vozidla. Pro samostatně vyvinutý podvozek a korbu posléze zvolila firma NORINCO řešení obvyklé v této kategorii vozidel a použité i v ZSD-89, tj. motor umístěný v pravé přední části korby, zatímco vlevo od něj sedí řidič. Nyní však bude třeba trochu předběhnout události a stručně pojednat o označení nového čínského bojového vozidla pěchoty, jež se zrodilo koncem 90. let a začalo se v západních zdrojích většinou označovat jako Typ 97, případně ZBD-97 (firemní označení zní WZ502).

                                                               ZBD-04 (ZBD-97)

                                                             (foto: Dan / CC BY)

 

Podle současných čínských pramenů ale tato počáteční podoba vozidla nikdy nebyla zavedena do služby, a tudíž je ono vojskové označení neoficiální, přestože se i v Číně fakticky někdy užívá. Definitivní podoba vozidla vstoupila do řadové výzbroje zřejmě až v roce 2004 a dostala odpovídající jméno ZBD-04, jehož se proto drží i tento text. Obrněnec svým vzhledem silně připomíná ruský vzor, byť se liší výše zmíněným vnitřním uspořádáním. Poněkud  paradoxní je, že i Rusové přišli nedávno s koncepcí svého bojového vozidla pěchoty s motorem vpředu, a to u nové výrazněji přepracované verze nesoucí jméno BMP-3M Dragun (toto vozidlo již ale má bezosádkovou věž).

                     ZBD-04 - dobře patrné je uspořádání vozidla s motorem pravé přední části

                                                            (foto: ? / china int. / FU)

 

                  

                                                     ruské BMP-3 s motorem v zádi

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Podvozek ZBD-04 má pár hnacích rozet vpředu, pár napínacích kol vzadu, šest párů pojezdových kol a tři páry nosných kladek. Pohonnou sílu zajišťuje vodou chlazený dieselový motor; u počátečních sérií byla dle části zdrojů použita kopie motoru BMP-3, avšak definitivní ZBD-04 má údajně čínský šestiválcový turbodiesel BF8M1015CP, jehož výkon (asi 440 kW) se přenáší na pojezdovou soustavu za pomoci čtyřstupňové mechanické převodovky. Kromě pásů může motor pohánět i dva vodomety v zádi, díky kterým ZBD-04 plave. Kvůli požadavku na účast ve vyloďovacích operacích si poradí s mořem se stavem vlnobití 2 až 3.

 

Parametry korby, ochrany a zbraní

Podobně jako v případě BMP-3 je korba zhotovena z kombinace hliníku a oceli. Čelo korby a věže mají vzdorovat 30mm munici, boky korby by měly odolávat 14,5mm kulometům, strop a zadní části korby a věže průbojnému střelivu ráže 7,62 mm. Jak již bylo uvedeno, řidič má sedačku vpředu vlevo vedle motoru; za ním se v bojovém prostoru věže nacházejí sedačky velitele a střelce, za kterými je záďový prostor pro sedm vojáků, kteří mohou vystupovat skrze dva horní poklopy nebo zadní dveře. Sedačky velitele a střelce jsou propojeny se strukturou věže, v níž se nachází sestava výzbroje identická s BMP-3; jedná se tudíž o trojici zbraní umístěných na jedné lafetě. Hlavní výzbroj představuje 100mm drážkovaný kanón (v ruském provedení 2A70), jenž může pálit s kadencí do 10 ran za minutu a pro který se standardně převáží zásoba 30 kusů střeliva. Z nich 22 tvoří tříštivo-trhavé střely s dosahem okolo 4000 m, zbylých osm představují protitankové řízené střely, které vycházejí z ruského typu 3UBK10. Mají účinný dostřel zhruba 5000 m a dovedou překonat dynamickou ochranu a za ní pancíř s ekvivalentní silou 600 mm. Vpravo od této zbraně je umístěný 30mm rychlopalný kanón (v ruském provedení 2A72) s kadencí kolem 400 ran za minutu a zásobou 500 nábojů (tříštivo-trhavé a průbojné střely) a na lafetě se nalézá ještě 7,62mm kulomet (v ruském provedení PKT) se zásobou 2000 nábojů.

                                                          čelní pohled na věž ZBD-04

                                                            (foto: ? / china int. / FU)

 

Lafeta může zaujmout náměr od –5 do +60 stupňů. Soustava řízení palby se má shodovat s BMP-3 a její optické přístrojové vybavení tvoří kombinovaný denní-noční zaměřovač střelce, pomocný kolimátorový periskopický zaměřovač střelce k palbě na vzdušné a rychle se pohybující cíle a konečně denní-noční pozorovací přístroj velitele. Na věži jsou umístěny i dvě trojice 76mm dýmových granátometů. Vozidlo je samozřejmě vybaveno vetlilačně-filtračním systémem na ochranu proti ZHN.

 

Objevuje se zdokonalený obrněnec

Na bázi ZBD-04 prokazatelně vzniklo jenom jediné specializované vozidlo, a to vyprošťovací obrněnec, podobný ruskému BREM-L. Modifikace podvozku ZBD-04 zřejmě posloužila také coby základ pro samohybnou houfnici SH3 kalibru 122 mm. Dále byla zaznamenána pokusná varianta ZBD-04 vybavená jinou věží, a sice tou, která je známa z kolového obrněnce ZBL-09 a nese 30mm automatický kanon s typicky řešeným pláštěm a 7,62mm kulomet. Po bocích věže se nalézají vypouštěcí zařízení pro protitankové řízené střely, jejichž typ odděluje dvě verze této věže. Na první z nich jde o dvě kolejničky pro střely HJ-73C nebo HJ-73D, které v podstatě reprezentují modernizaci populární sovětské střely Maljutka. Nesou tandemovou kumulativní hlavici, mají poloautomatické navádění a max. dosah okolo 3000 m. Na druhé, daleko méně často vídané verzi této věže jsou instalovány celkově čtyři trubice pro modernější protitankové střely HJ-8. Obě modifikace věže mají znovu i dvě trojice dýmových granátometů ráže 76 mm. Zdá se však, že do služby u čínské armády vstoupila pouze základní verze ZBD-04 s věží příbuznou BMP-3 a ještě onen vyprošťovací obrněnec. Vozidlo ZBD-04 se veřejnosti předvedlo na vojenské přehlídce konané 1. října 2009 v Pekingu, avšak v té době již bylo známo, že čínská armáda zavádí novou, značně přepracovanou variantu obrněnce. Dle roku prvního spatření se dlouho označovala (a v západních zdrojích stále často označuje) jako ZBD-08, čínské prameny však uvádějí oficiální jméno ZBD-04A. První oficiálně publikované fotografie se objevily během vojenského cvičení Peace Mission 2014, ovšem bližší seznámení nabídla až pekingská přehlídka v září 2015. "Áčko" i jeho deriváty lze na první pohled snadno poznat podle mohutnějších charakteristicky zvlněných bočních krytů pásů, kdežto na původní verzi ZBD-04 se nalézají poměrně úzké kryty podobné těm na BMP-3.

 

Odlišnosti nové varianty ZBD-04A

ZBD-04A (firemní označení WZ502G) se však od původní podoby odlišuje i v řadě dalších věcí. Údajně byla výrazně zdokonalena pancéřová ochrana, takže by čelo korby mělo nyní odolávat dokonce zásahům z kanónů ráže 40 mm, ale daní za to je samozřejmě nárůst bojové hmotnosti o asi 2 až 4 tuny.

                                                                  ZBD-04A (ZBD-08)

                                                (foto: ? / china int. - china-arms.com / FU)

 

Navzdory tomu se dle čínských pramenů zvýšila maximální rychlost vozidla (za čímž patrně stojí přepracovaná pohonná soustava) a vzrostl i maximální dojezd. Toho bylo dosaženo díky instalaci dvojice nových palivových nádrží, jež jsou umístěny v zádi v místech, kde má původní ZBD-04 své dva vodomety. Ty byly u ZBD-04A odstraněny, jelikož u čínské pozemní armády se nyní klade menší důraz na obojživelné vyloďovací operace, které by měla zajišťovat primárně námořní pěchota (jež má k tomu účelu speciální pěchotní vozidla ZBD-05 a lehké tanky ZTD-05). Nová verze čínského pěchotního obrněnce je stále obojživelná, ale ve vodě se pohybuje jen za pomoci veslujících pásů, takže rychlost plavby se snížila a vozidlo již není schopné působit na volném moři. Původní, již jasně zastaralý systém řízení palby byl nahrazen novým, v němž figuruje mj. nový hlavní kombinovaný zaměřovač střelce a rovněž nový panoramatický zaměřovač velitele. Útočná výzbroj vozidla zůstává stejná, ovšem k původním šesti dýmovým granátometům byly přidány další dvě dvojice po bocích věže.

                ZBD-04A - změny oproti ZBD-04 jsou značné, ve své podstatě jde o nové vozidlo

                                                          (foto: ? / china int. / FU)

 

Na větší nově tvarované věži se nachází také anténa pro příjem signálu satelitní navigační sítě Beidou. Čínské zdroje opakovaně hodně zdůrazňují, že vozidlo nese i "laserový ochranný systém", ale není jasné, co přesně se tím míní. Může jít prostě o přítomnost senzorů, jež detekují ozáření laserovým paprskem, což automaticky aktivuje dýmové granátomety. Takovým systémem je však vybaveno i starší vozidlo ZBD-04. Podle některých názorů by ono tvrzení o "laserové ochranném systému" mohlo odkazovat i k laserovým zářičům, které by měly sloužit k oslepení pozorovacích a naváděcích přístrojů, ale taková zařízení nejsou na ZBD-04A patrná.

                                                   vozidla ZBD-04A v polních podmínkách

                                                      (foto: ? / china int. - gov.cn / FU)

 

 

Exportní a další odvozená vozidla

Také obrněnec ZBD-04A byl spatřen s onou druhou věží, jejíž hlavní výzbroj tvoří kanón ráže 30 mm, na rozdíl od původního ZBD-04 se však tento prvek dočkal většího uplatnění. Čína do své armády zavedla průzkumnou modifikaci ZBD-04A opatřenou touto věží, na níž sice chybí kolejničky či trubice pro protitankové rakety, ale zato se na ní nalézá mohutný senzorový blok včetně otáčivé radarové antény. Navíc je "alternativní" věž v modifikaci s raketami HJ-73C/D instalována na jedné z exportních verzí obrněnce, která dostala název VN12 (vývozní varianta původního ZBD-04 se nazývá VN11). Ta se kromě věže odlišuje výrazně zvýšenou ochranou, kterou tvoří zjevně modulárně koncipované bloky, jež chrání celou korbu. Čínské zdroje tvrdí, že těžkým modulárním pancířem lze opatřit i ZBD-04A, a tudíž je dosti pravděpodobné, že na VN12 vidíme prvky, jaké mohou být umístěny též na obrněnce čínské armády. Vozidlo VN12 se dále vyznačuje automatickou převodovkou, avšak i v tomto případě se dá oprávněně soudit, že tentýž prvek má také ZBD-04A. Na bázi ZBD-04A, resp. VN12 existuje lehký tank se 105mm kanónem. Ten pravděpodobně disponuje buď věží, kterou má též kolový obrněnec ZTL-09 a obojživelný tank ZTD-05, nebo věží použitou na šestikolovém stíhači tanků PTL-02. Derivátem čínského bojového vozidla pěchoty ZBD-04A je samohybný minomet, pro nějž se často užívá označení PLZ-05A, přestože není jisté, zda je správné, protože jako PLZ-05 se označuje zcela odlišná samohybná houfnice ráže 155 mm. Každopádně jde v tomto případě o upravené šasi a korbu ZBD-04A s věží, která je použita i na šestikolovém vozidle PLL-05. Ve věži se nachází 120mm zbraň, zjevně příbuzná ruské řadě Nona/Věna, a tudíž schopná zastat i role houfnice a kanónu. Max. dostřel při nepřímé palbě činí 12,8 km.

 

Několik specializovaných obrněnců

V rámci verzí ZBD-04A existuje podskupina vozidel, která spojuje zvýšená záď korby, kterou od přední části odděluje kolmý "schod", což dává obrněncům poněkud "krabicový" tvar. Není vyloučeno, že základní podobou této podskupiny je prostě obrněný transportér, daleko častější jsou ale různé specializované verze s tímto tvarem korby, jichž bylo napočítáno již minimálně šest. První z variant je s největší pravděpodobností velitelská a má střeliště s ručně ovládaným kulometem ráže 12,7 mm, další provedení plní zdravotnické úkoly. Na třetím se nachází velká sklopná plochá anténa a podle všeho jde o vozidlo s dělostřeleckým radiolokátorem. Byla také zjištěna verze pro pozorování bojiště, opatřená výsuvným stožárem, na jehož konci se nachází hranaté těleso, které velmi připomíná německý radar Cassidian BÜR. Pátá modifikace nese na korbě velkou vypouklou anténu pro družicové spojení a šestá má jeřábové rameno, zatím však nepanuje shoda na tom, zda jde o vyprošťovací vozidlo, nebo o logistický obrněnec k dopravě střeliva, náhradních dílů atd. Jestliže ale opustíme vozidla se zvýšenou zádí korby, zbývá ještě jedna nepochybná úprava ZBD-04A, a sice odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety AFT-10. Poprvé bylo zaznamenáno roku 2014, ale detailní pohled nabídla až loňská přehlídka v Pekingu. Raketový systém AFT-10 využívá střelu, která představuje zmenšenou verzi střely CM-501G (což je vlastně čínský klon izraelské zbraně Spike-NLOS); její max. dosah se snížil ze zhruba 25 km na 10 km. Střela s tandemovou hlavicí váží kolem 150 kg a na vozidle jich je vezeno osm kusů. Naváděcí soustava využívá optický kabel, po kterém se přenáší data a řídicí povely, a proto lze střelu zaměřit též po odpálení, lze ji přesměrovat na jiný cíl atd. Ve vozidle se nalézají dva ovládací pulty, a tak lze nezávisle navádět dvě střely, které díky max. rychlosti 250 m/s představují účinné zbraně i proti vrtulníkům.

 

Stále záhadná zkrácená provedení

Někdy se vyskytují také informace o protiletadlových verzích ZBD-04A. Údajně má existovat samohybný protiletadlový kanón, ale tyto zprávy mohou být jen chybnou interpretací snímků, které zachycují zmíněnou průzkumnou verzi s věží s 30mm kanónem a otočným radarem, což může budit dojem protivzdušné zbraně. Čínské zdroje informují také o verzi ZBD-04A, na níž jsou instalovány rakety země-vzduch krátkého dosahu, ale dosud není známa žádná fotografie takového vozidla. Přehled verzí ZBD-04A ovšem přece jen ještě nekončí, jelikož je potřeba se zmínit také o dosud záhadných zkrácených verzích. Dokonce i na loňské přehlídce se objevily dva exempláře vozidla, které lze vzhledově popsat jako obrněný transportér na bázi ZBD-04A s podvozkem majícím jen pětici párů pojezdových kol. Výzbroj tvoří chráněné střeliště, kde je namontovaný ručně ovládaný 12,7mm kulomet, a za střelištěm se nacházejí dva poklopy.

                                         sanitní vozidlo na zkráceném podvozku ZBD-04A

                                                 (foto: ? / china int. - m.daum.net / FU)

 

Jsou známy také fotografie minimálně dvou dalších vozidel s tímto zkráceným podvozkem, z nichž jedno je sanitní, zatímco to druhé nese na bocích korby jakási dvě sklopná ramena a uprostřed korby snad nějaký zbraňový či senzorový systém, který však na všech snímcích kryje plachta. Objevilo se tvrzení, že nejde o derivát ZBD-04A, nýbrž o nová provedení starého transportéru ZSD-89, dokonce bylo uvedeno údajné jméno ZSD-89A, ale celá koncepce podvozku a korby (jež má boky kolmé, nikoliv skloněné jako ZSD-89) naznačuje, že tyto tajemné obrněnce jsou přece jen spíše odvozeninami ZBD-04A. Podrobnější informace o nich však stále chybějí, což koneckonců platí též o dalších verzích čínského bojového vozidla pěchoty. Nejvíce údajů bylo publikováno (asi nikoli překvapivě) o exportním provedení VN12. Firma NORINCO si od něj slibuje úspěch nejen u svých tradičních zákazníků v Asii a Africe, ale rovněž v dalších státech především v arabském světě nebo v Latinské Americe.

 

Parametry vozidel řady ZBD-04

Označení čínské armády

          ZBD-04

ZBD-04A

Firemní označení

          WZ502

WZ502G

Exportní označení

            VN11

VN12

Osádka + výsadek

3 + 7 mužů

3 + 7 mužů

Bojová hmotnost

20–21,5 t

24–25 t

Celková délka

7,52 m

cca 7,50 m

Celková šířka

3,30 m

cca 3,20 m

Celková výška

2,53 m

cca 2,50 m

Výkon motoru

400–440 kW

400–440 kW

Max. rychlost jízdy

65–70 km/h

70–75 km/h

Max. rychlost plavby

13 km/h

8 km/h

Dojezd na silnici

400 km

500 km

Max. sklon svahu

60 %

60 %

Max. boční náklon

40 %

40 %

Max. svislá překážka

0,75 m

0,75 m

Max. šířka příkopu

2,50 m

2,50 m

 

 

 

                                                                                                      Autor článku: Lukáš Visingr

                                                                                       Pro Militarybox upravil: ing. Zbyněk Novotný

 

 

 

Poslední revize článku: 25.5.2016

 

 

Prohlášení:

Uvedené textové dílo je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Autor textového díla umožňuje jeho další využití za předpokladu dodržení principu copyleft, a to za těchto podmínek: 1. vždy uveďte jméno autora,  2. nevyužívejte ke komerčním účelům,  3. neměňte smysl uvedených informací.

Původní text:  L. Visingr

Přiložené fotografie nejsou součástí díla a platí pro ně uvedená separátní pravidla užití.

Autor textových úprav a doplňků neuplatňuje žádná práva.

 

Vyhledávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O N U S