internetový armádní magazín

Ruský lehký průzkumný "všeuměl" - SBRM

16.10.2012 18:00

Na výstavě "Engineering Technologies 2012" konané na přelomu června a července 2012 v Moskvě bylo veřejnosti představeno nové ruské průzkumné vozidlo nesoucí označení - SBRM (služebno-bojevaja razvedyvatelnaja mašina), které je možno v určitém směru považovat za následovníka známých průzkumných obrněných transportérů řady BRDM. Nové průzkumné vozidlo bylo vyvinuto ruskou organizací NPO Strela patřící do koncernu Almaz-Antej, a to na základě požadavků vojsk Ministerstva vnitra RF. Vozidlo je určeno pro širokopásmový sběr informací - přesněji pro průzkum, vyhledávání a identifikaci pozemních, hladinových a nízkoletících vzdušných cílů. Jeho sériová výroba bude zahájena v roce 2013.

Základem průzkumného vozidla SBRM je terénní automobil VPK-233014 Tigr. Do vozidla se podařilo konstruktérům a technikům "natlačit" doslova impozantní sadu zařízení s velmi zajímavými funkcemi a výkony. 

    Celkový čelní pohled na průzkumné vozidlo SBRM s vysunutým stožárem a částečně vyskládaným

                                                           sortimentem vybavením.

                                                       (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Mezi základní vybavení stroje patří: na výsuvném teleskopickém stožáru PMU umístěný radiolokační a elektrooptický průzkumný systém, dále stanice určování směrů zdrojů radiového vysílání, komplex průzkumně-signalizační aparatury - RSA, akustický systém zachycení zvuku výstřelu - SOVA, rušič dálkově ovládaných výbušných náloží - BRVU, dvojice lehkých průzkumných létajících prostředků - DPLA, satelitní navigační systém Glonass / GPS, inerciální navigační systém, spojovací radiové prostředky v podobě radiostanic R-168-25-U2 a Erika a dálkově ovládaná zbraňová stanice DPV s kulometem Kord ráže 12,7 mm.

    Pohledy na levou část SRBM. Na střeše vozidla je patrné umístění zbraňové stanice DPV, hranatého

     krytu antény stanice určování směrů zdrojů radiového vysílání a dvojice prutových antén vlastních

                                                          spojovacích prostředků.

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

                                          Zbraňová stanice DPV se zaměřovací aparaturou

                                                         (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Veškeré uvedené průzkumné a další zařízení vozidla je napojeno na centrální palubní informační a řídící systém BIUS a je ovládáno z trojice operátorských pracovišt - pracoviště vedlitele-operátora ARMK, které se nachází vedle místa řidiče, pracoviště střelce-operátora ARMS na pozici vzadu vpravo a pracoviště specialisty-operátora vzadu vlevo. Veškeré ovládání disponuje vysokou mírou automatizace a zastupitelnosti. Všechna pracoviště jsou vybavena jedním multifunkčním barevným zobrazovacím displejem s úhlopříčkou 17 palců a klávesnicí s křížovým ovladačem. Pracoviště střelce-operátora ARMS je navíc vybaveno ovládací skříňkou zbraňové stanice DPV a zobrazovací jednotkou zaměřovací aparatury.

                                                      Pracoviště velitele-operátora

                                                     (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

     Pracoviště střelce-operátora. Dobře patrná je ovládací skříňka zbraňové stanice DPV na konzole

  vedle klávesnice a bíle zbarvená zobrazovací jednotka zaměřovácí aparatury nad hlavním displejem.

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

                                                     Pracoviště specialisty-operátora

                                                       (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

 

Radiolokační a elektrooptický průzkumný systém vozidla, který je umístěn na výsuvném teleskopickém stožáru je tvořen radarovým modulem s přehledovým radiolokátorem Fara-VR s detekčním dosahem 10 km a elektrooptickým modulem s televizní kamerou, termovizní kamerou a laserovým dálkoměrem se schopností měření vzdáleností bodových cílů do 10 km. Oba moduly jsou nezávisle na sobě zcela otočné. Teleskopický stožár může celý systém vyzdvihnout až do výšky 5 m nad úrověň země. Systém je ovládán velitelem-operátorem.

Stanice určování směrů zdrojů rádiového vysílání je schopna pracovat se signály o frekvenci od 25 MHz do 3 GHz. Maximální chyba stanice v určení směru zdroje je menší než 5o. Anténa systému je umístěna na střeše vozidla.

Komplex průzkumně-signalizační aparatury - RSA je tvořen soustavou malých magnetometrických a seizmických senzorů, které se mohou umisťovat v terénu ve vzdálenosti až 1500 m od vozidla. Senzory zaznamenané hodnoty odesílají bezdrátovou cestou do vozidla do systému BIUS k automatickému vyhodnocení.

Akustický systém zachycení zvuku výstřelu - SOVA je schopen vyhodnocovat směr odkud přichází střelba, a to s přesností na 2o a maximální vzdálenost asi 1200 m. Senzor systému je tvořen soustavou mikrofonů a může být umístěn na střeše vozidla, nebo i mimo vozidlo na požadovaném místě v terénu. Systém je ovládán střelcem-operátorem, kterému umožňuje rychleji vyhodnocovat případné ohrožení vozidla a zahájit protipalbu. Senzor může být přepravně umísťován na pravém boku vozidla.

      Mikrofonový senzor akustického systému zachycení zvuku výstřelu SOVA uchycený na pravém

                                                           boku vozidla SBRM.

                                                   (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

                                               

                               Průzkumný létající prostředek DPLA a senzory aparatury RSA

                                                      (foto: V. Kuzmin / CC BY-SA)

                   

Významný průzkumný komplex vozidla SBRM na bázi DPLA je tvořen dvojicí létajících samokřídel s optickou průzkumnou aparaturou a soustavou antén zajišťujících přenos řídících signálů a pořízeného obrazu. Tento průzkumný sytém je ovládán specialistou-operátorem.

Obrana vozidla je zajišťována dálkově ovládanou zbraňovou stanicí DPV vyzbrojenou těžkým kulometem Kord. Stanice je vybavena zaměřovací aparaturou s televizní a termovizní kamerou a laserovým dálkoměrem. O ovládání zbraňové stanice se stará střelec-operátor, jehož pracoviště je vybaveno ovládací skříňkou a monitorem, na který je přenášen obraz pořízený zaměřovací aparaturou.

Většinu systémů, které se při operační činnosti nacházejí na povrchu SBRM je možno sejmout a uložit do vnitřního nákladového prostoru vozidla. V tomto prostoru se nachází též autonomní energetická jednotka o výkonu 5 kW. 

Vozidlo SBRM dosahuje maximální rychlosti kolem 125 km/h a ekomického dojezdu až 900 km.

 

 

                                                                                                Autor: ing. Zbyněk Novotný

 

 

 

Poslední revize článku: 16.1.2013

 

                                                                                                 

Vyhledávání