internetový armádní magazín

VOP CZ na veletrhu IDEB v Bratislavě představí moderní technologie

15.05.2018 07:25

Česká společnost VOP CZ, s. p. se zúčastní Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEB v Bratislavě, která probíhá od středy do pátku 16. až 18. května 2018.
Výstava je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě s významnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných návštěvníků.

VOP CZ, s. p. připravuje ve své expozici č. 105 v hale D speciální exponáty, například vozidlo rychlého nasazení NIMR RIV, které zaujalo odborníky Armády SR již při jeho prvním představení na Slovensku ve vojenském prostoru Záhorie na konci loňského roku.  NIMR RIV, lehký speciál koncepce 4x4 umožňuje rychlou reakci na vzniklé bezpečnostní situace, a to i na vzdálených místech díky možnosti přesunu ve vrtulníku CH-47 (uvnitř i v podvěsu) nebo díky vlastnímu rychlému pozemnímu přesunu, s motorem MASERATI může jet rychlostí až 160 km/hod.. NIMR RIV je jedním z celé řady dalších vozidel společnosti NIMR Automotive ze SAE, které VOP CZ nabízí pro českou a slovenskou armádu a země ve střední Evropě.

                                                                        NIMR RIV

                                                                (foto: VOP CZ / FU)

 

Exponáty ve stánku VOP CZ budou i z oblasti ochrany osob a kritické infrastruktury, především bezosádkový robotický systém UGV TAROS V2, který lze využit v armádě
i bezpečnostních složkách. Pozemní dálkově řízený prostředek kategorie UGV (Unmanned Ground Vehicles) schopný pohybu v náročném terénu je možno osadit širokou škálou senzorických a zbraňových komponent, robotickou rukou, komunikačními podsystémy, logistickou nástavbou atd. TAROS je schopen vést průzkumnou, případně bojovou činnost
a zaměřovat nepřátelské jednotky a palebná postavení. Prostředek je určen pro nasazení
a manévrovou činnost v rizikových prostorech, například pokrytých palbou nepřítele, tím váže na sebe pozornost a šetří životy vlastních vojsk.

Z oblasti ochrany kritické infrastruktury představí VOP CZ unikátní systém pro kontrolu podvozků motorových vozidel KERBEROS 3D VISION. Systém zajišťuje poloautomatické sejmutí intenzitního a hloubkového 3D obrazu v oblasti viditelného světla a blízkého IR spektra projíždějícího vozidla. Výsledkem je potom prostorový 3D model kontrolovaného podvozku, který je automaticky porovnán s předchozími průjezdy daného vozidla. Zařízení
Kerberos 3D Vision je schopno velmi účinně detekovat a identifikovat potenciální hrozbu
a umožňuje efektivně reagovat na vzniklou situaci bez nutnosti přímého pohybu v blízkosti kontrolovaného vozidla.

Produkty kontroly podvozků doplňuje zařízení s označením SKP neboli systém kontroly podvozku, které plně nahrazuje ještě stále běžně používaná inspekční zrcadla ke kontrole podvozků vozidel.  Digitální snímání obrazu podvozku je realizováno analogovou kamerou
a v online režimu je obraz promítán na displeji operátora.

Kompaktní systém pro ochranu významných osob za jízdy a na místě tvoří produkty skupiny ORTHOS. V expozici bude jeden z nich, a to mobilní systém pro detekci podezřelých vozidel ORTHOS PROTECTOR, jehož klíčovou vlastností je technologie automatického sledování registračních značek vozidel pohybujících se před a za střeženým vozidlem.

Dalším vystavovaným produktem bude dálkově ovládaná zbraňová stanice MGC 01 určená především pro kulomet NSV 12,7 mm. Systém MGC 01 je navržen a vyvinut speciálně pro tanky T-55, T-72 a jejich modernizované verze, popř. jej lze umístit na obrněné transportéry či další vozidla.

Vystavované exponáty představují jen část rozsáhlého portfolia produkce VOP CZ. Militarybox, VOP CZ, Tisková zpráva

 

Vyhledávání